Opetussuunnitelma

Työtä ja iloa – työn iloa!

Vasaramäen koulun vuosikymmeniä vanha iskulause kuvaa hyvin sitä, mihin pyrimme yhtenäiskoulumme toiminnassa. Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, jonka luvut 1 – 12 ovat voimassa kaikilla peruskoulun vuosiluokilla:

Päivitetty Vasaramäen OPS

Vasaramäen OPS 2016

Muutokset ja täydennykset

Opetushallitus on antanut muutosmääräyksen (OPH 532-2023) koskien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Muutosmääräys koskee poissaolojen ehkäisemistä sekä poissaolojen suunnitelmallista seuraamista ja niihin puuttumista.

Opetushallituksen päätöksellä opetussuunnitelman perusteita on täydennetty lisäämällä arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi (OPH 172-2023). Uusilla 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan opettajien arviointityötä. Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin. Uudet 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit kuvaavat osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 tai 9. Oppiaineiden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 3-6 on päätetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joiden mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu. Oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ei ole tässä kohden ole tehty muutoksia.

1.8.2023 voimaan astuneet muutokset ovat tutustuttavissa e-perusteiden kautta.