Liikuntalinjan esittely

ALAKOULU

Alakoulun liikuntalinjat toimivat osana Vasaramäen koulua Lehmustien koulutalossa. Kouluun on helppo tulla eri suunnista niin jalan kuin pyörällä ja läheisillä linja-autopysäkeillä pysähtyy monta Föli-linjaa. Koulun liikuntapaikat ovatkin monelle tuttuja jo harrastustoiminna

Yleistä

Vasaramäen koulun liikuntalinja on suunnattu liikunnasta kiinnostuneille ja liikunnallisesti lahjakkaille oppilaille. Lähes kaikilla liikuntalinjalaisilla on vakituinen urheilulaji ja sitä kautta kokemusta harjoittelusta. Tunneilla korostuvat halu oppia, myönteinen asenne ja yhdessä tekeminen.

Liikuntalinja tarjoaa monipuolista perusliikuntaa, jossa on valmennuksellinen ote. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti liikunnallisia perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia eri lajien kautta ja luoda näin pohjaa lajikohtaiselle harjoittelulle.

Opiskelu liikuntalinjalla 

Alakoulun liikuntalinjatoiminta alkaa 3. vuosiluokalta ja päättyy kuudenteen luokkaan. Alakoulun liikuntalinjalaisia on jokaisella 3.-6. luokalla ja kaikkia kouluaineita opiskellaan ja arvioidaan yleisen opetussuunnitelman mukaan. Liikuntalinjan oppilaat kootaan yhteen liikuntatunneilla ja ryhmään kuuluvat yleensä saman ikäiset tytöt ja pojat.

Liikuntalinjalla liikuntatuntien määrä on tavanomaista suurempi. Liikunnan tuntimäärät eri luokka-asteilla ovat seuraavat:
• 3. luokilla on viisi tuntia OPS-liikuntaa3 + 2 = 5 tuntia (22 )
• 4. luokilla on neljä tuntia OPS-liikuntaa ja lajiaamu (3 +1) + 2 = 6 tuntia (26)
• 5. luokilla neljä tuntia OPS-liikuntaa ja lajiaamu (2 + 2)+ 2 = 6 tuntia (27)
• 6. luokilla on kolme tuntia OPS-liikuntaa ja lajiaamu (2 + 1 )+ 2 = 5 tuntia (27)

Liikunnan ohella opiskeluun voi panostaa myös muissa aineissa. Liikuntalinjan oppilaana on mahdollista valita A2-kieli. Koulun kielivalikoimassa ovat ranska ja saksa. Muita valinnaisia opintoja alakoulussa ei ole valinnaisten tuntien sijoittuessa liikuntaan.

Lajiaamu kruunaa viikon

4. luokalta alkaen  oppilaalla on mahdollisuus osallistua oman seuransa järjestämään valmennukseen perjantaisin 8-10. Seuraharjoituksiin osallistuminen edellyttää, että seura ja huoltajat huolehtivat yhdessä kaikista järjestelyistä ja kustannuksista mukaan lukien vakuutukset.

Lajiaamuna myös koulu tarjoaa toimintaa niille oppilaille, joilla ei ole seuran järjestämää toimintaa. Lajiaamuna myös koulun tarjoamat ryhmät voivat muodostua lajiperusteisesti.

 

Liikuntalinjalta yläkouluun

Alakoulun liikuntalinja päättyy 6. luokan loppuessa. Kaikilla Vasaramäen koulun oppilailla on oikeus jatkaa opiskelua Vasaramäen yhtenäiskoulussa. Koulumme urheiluluokalle hakevat oppilaat osallistuvat lisäksi urheilutesteihin, jotka järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa.  Lisätietoa sekä hakuohjeita aikatauluineen löydät ”Hakeminen yläkoulun urheiluluokalle” sivustolta.

YLÄKOULU

Yläkoulussa urheiluluokkia on vuosiluokilla 7.-9. Urheiluluokille haetaan 6. vuosiluokan keväällä.

Urheiluluokkien oppilaat opiskelevat kaikkia kouluaineita yleisen opetussuunnitelman mukaan. Urheiluluokan oppilaana on mahdollista jatkaa A2-kielen opintoja, mutta suuri osa muista valinnaisista tunneista on sijoitettu liikunnan opetukseen.

Urheiluluokan oppilaiden lukujärjestyksiin on varattu aikaa seuraharjoittelulle. Niin sanotut lajiaamut tiistaisin ja torstaisin klo 8-10 antavat mahdollisuuden osallistua oman urheiluseuran harjoituksiin.