Liikuntalinjan esittely

ALAKOULU

Alakoulun liikuntalinjatoiminta alkaa 3. vuosiluokalta ja päättyy kuudenteen luokkaan.

Liikuntalinja tarjoaa monipuolista perusliikuntaa, jossa on valmennuksellinen ote. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti liikunnallisia perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia eri lajien kautta ja luoda näin pohjaa lajikohtaiselle harjoittelulle.

Alakoulun liikuntalinjalaisia on jokaisella 3.-6. luokalla. Liikuntalinjan oppilaat kootaan yhteen liikuntatunneilla.

Liikuntalinjan oppilaiden lukujärjestyksiin on varattu aikaa seuraharjoittelulle. Niin sanottu lajiaamu perjantaisin 8-10 antaa mahdollisuuden osallistua oman urheiluseuran harjoituksiin.

Liikuntalinjan oppilaat opiskelevat kaikkia kouluaineita yleisen opetussuunnitelman mukaan. Liikuntalinjan oppilaana on mahdollista valita A2-kieli, muita valinnaisia opintoja alakoulussa ei ole (valinnaiset tunnit sijoittuvat liikuntaan).

Tutustu tarkemmin alla olevien diojen avulla:

2020_Vasaramäen alakoulun liikuntalinja

 

YLÄKOULU

Yläkoulussa urheiluluokkia on vuosiluokilla 7.-9. Urheiluluokille haetaan 6. vuosiluokan keväällä.

Urheiluluokkien oppilaat opiskelevat kaikkia kouluaineita yleisen opetussuunnitelman mukaan. Urheiluluokan oppilaana on mahdollista jatkaa A2-kielen opintoja, mutta suuri osa muista valinnaisista tunneista on sijoitettu liikunnan opetukseen.

Urheiluluokan oppilaiden lukujärjestyksiin on varattu aikaa seuraharjoittelulle. Niin sanotut lajiaamut tiistaisin ja torstaisin 8-10 antavat mahdollisuuden osallistua oman urheiluseuran harjoituksiin.

Vasaramäen koulun luokat 7.-9. siirtyvät parakkikouluun Vasaramäen puiston alueelle syyslukukauden aikana. Toiminta yläkoulussa jatkuu kuitenkin ennallaan myös urheiluluokilla. Lisätietoa koulun siirtymisestä uusiin tiloihin löydät täältä: Lisätietoa koulun toimitiloista.