Kodin ja koulun yhteistyö

Vuosiluokat 1.-6

Luokanopettaja on oman opetusryhmänsä ensisijainen yhteyshenkilö.

Lukuvuoden alussa jokainen opetusryhmä on järjestänyt luokkakohtaisen yhteistyötapaamisen. Vanhempien toiveesta tapaaminen on voinut toteutua vuorovaikutteisena kirjallisena viestintänä. Yhteistyötilanteissa on hyödynnetty etäyhteyksiä.

Kodin ja koulun yhteistyön tärkeä työväline on Wilma. Koulussa on sovittu yhdenmukaisia käytänteitä Wilman käyttöä koskien. Jokaisella opettajalla on lisäksi työpuhelin.

Opetussuunnitelman mukaisesti yksilötapaamisia järjestetään säännönmukaisesti vuosiluokilla 2. ja 6. Muilla luokka-asteilla yksilötasoisia kohtaamisia järjestetään tarveharkintaisesti.
Oppimisen tukeen liittyvät tapaamiset järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti. Huoltajien osallisuus varmistetaan niin tuen portailla liikuttaessa kuin vuosittaisissa asiakirjapäivityksissä.

Vuosiluokat 7.-9.

Myös 7.-9. luokilla vanhemmilla on mahdollisuus vanhempainvarttiin luokanvalvojan tai nuorta opettavan aineenopettajan kanssa. 7. luokilla vanhempainvartit ovat pakolliset.

Vanhempainyhdistys

Vaskun Vanhemmat ry on on Vasaramäen koulun vanhempainyhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus on

    • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
    • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
    • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
    • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

Vanhempainyhdistys koordinoi Vaskun Pomppu -toimintaa. Lisäksi yhdistys järjestää toimintasuunnitelmansa mukaisesti muuta toimintaa.
Toimintansa kautta saaduilla varoilla yhdistys tukee koulua erilaisissa hankinnoissa.

Lukuvuonna 2021-2022 henkilökunnan edustajina Vaskun Vanhempien hallituksessa toimivat opettajat Assi Koskelainen ja Anu Virtanen. Myös rehtori ja apulaisrehtori osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan.

Vaskun vanhempien yhteystiedot löydät täältä: https://www.vaskunvanhemmat.fi/