Hakeminen yläkoulun urheiluluokalle

 

VASARAMÄEN YLÄKOULU KUULUU SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN JOHTAMAAN KANSALLISEEN URHEILUAKATEMIOIDEN URHEILUYLÄKOULUVERKOSTOON

Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on oppilaitosten, seurojen ja urheiluakatemian suunnitelmallisella yhteistyössä mahdollistaa noin 20 tunnin viikoittainen liikkumisen, harjoittelun ja urheilun kokonaismäärä. Urheiluyläkoulut mahdollistavat tästä kokonaismäärästä noin 10 tuntia liikuntaa ja harjoittelua kouluviikon yhteydessä urheiluseurojen ja Turun seudun Urheiluakatemian kanssa tiiviissä yhteistyössä.

 • Suomen Olympiakomitean urheiluyläkoululle laatimat kriteerit ovat:
  1. Oppilaaksiottoprosessissa käytetään valtakunnalllista soveltuvuuskoetta.
  2. Oppilaitos takaa koulupäivään tai koulupäivän välittömään yhteyteen yhteensä noin 10 tuntia/viikko aikaa liikunnalle, harjoittelulle tai muulle urheilijaksi kasvua edistävälle toiminnalle.
  3. Urheiluyläkoulutoiminnan koordinointiin sekä koulujen, seurojen ja huoltajien yhteistyöhön osoitetaan riittävä määrä resursseja.
  4. Urheiluyläkoulu sitoutuu urheiluakatemian ja kunnan koulu-seura yhteistyön malliin ja rakenteeseen.

Katso lisätietoa urheiluyläkouluista Olympiakomitean sivuilta

Turun seudulla urheilun ja opiskelun sujuvampi yhdistäminen on mahdollista jo yläkouluikäisenä. Linkin kautta voit tutustua Turun seudun urheilu- ja liikuntapainotteisten yläkoulujen esitteeseen, josta löydät perustietoa yläkoulutoimintaan liittyen. Lisätietoja ja tarkempia hakuohjeita löydät yläkoulujen kotisivuilta. Click the link below and read about sports-orientated lower secondary schools in Turku region. https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/hakijalle/hakeminen-perusasteelle

Urheiluyläkoulu on urheilusta innostuneelle lapselle erinomainen mahdollisuus yhdistää koulunkäynti ja urheilu. Urheiluyläkouluissa rakennetaan nuoren urheilijan toimivaa kouluarkea ja opetetaan nuoria mm. itsenäiseen työskentelyyn, vastuun ottamiseen ja arjen aikatauluttamiseen. Vasaramäen koulussa urheiluluokkien lukujärjestykseen on varattu aikaikkunat seuravalmennukselle tiistai- ja torstaiaamuisin klo 8-10. Lisäksi Vasaramäen koulussa mahdollistetaan urheilijoiden satunnaiset kisa-, harjoittelu-ja leiritysmatkat joustavin opetusjärjestelyin. Lukujärjestykseen liittyvien järjestelyiden tavoitteena  on koulutyön ja urheilemisen sujuva yhdistäminen urheiluluokkien lukujärjestyksien puitteissa. Urheiluyläkouluissa ei laadita oppilaille henkilökohtaisia lukujärjestyksiä.

URHEILUYLÄKOULUSSA SAAT…

 • urheilua tukevan innostavan ilmapiirin
 • mahdollisuuden yhdistää koulutyö ja urheilu toimivasti klo 8-16 välisenä aikana yhteistyössä seurojen ja urheiluakatemian kanssa

Vasaramäen koulun luokat 7.-9. siirtyivät moduulikouluun Vasaramäen puiston alueelle 18.10.2021. Vasaramäen koulun 7-9 luokkien uusi osoite Puistokoulussa on Puolukkatie 11, 20720 Turku.

Vasaramäen urheiluluokalle (7lk) haetaan 26.1.2022 mennessä.
 • Vasaramäen yläkoulun ja urheiluluokkatoiminnan etäesittelytilaisuus järjestettiin torstaina 13.1.2022.
  Lisätietoja voi tiedustella tarvittaessa suoraan koulusta.

 

Urheiluluokille otetaan opiskelijoita  pääsääntöisesti vain yläkoulun alkaessa eli 7. luokan lukuvuoden alussa.

 • Urheiluluokalle haetaan Wilmassa. Turun peruskoulujen 6. luokan oppilaiden huoltajat saavat tietoa yläkouluun siirtymisestä myös Wilman kautta.
 • Jos 6. luokan oppilas hakee urheiluluokalle toisen kunnan peruskoulusta, käytössä on tämä lomake:hakemus 6-luokkalaisille, jos ei ole Turun Wilmaa. Lomake lähetetään sähköpostiliitteenä osoitteeseen: liikuntaluokka@edu.turku.fi  Sitä ei pidä allekirjoittaa käsin tai skannata. Viestin otsikoksi laitetaan sen yläkoulun nimi, johon haetaan.

Hakuaika urheiluluokalle päättyy 26.1.2022. Hakulomakkeeseen merkitään ensisijainen hakuvalinta numerolla 1 ja toissijainen hakuvalinta numerolla 2. Jos haetaan vain yleisvalmennukseen, ei toissijaista hakuvalintaa valita. Wilman kautta hakeneiden valintatulokset näkyvät Wilmassa 8.3.2022.  Muille tieto valintatuloksesta lähetetään sähköpostilla tai lomakkeella postitse. Tuloksia ei anneta puhelimitse.

Urheiluluokalle hakeneille järjestetään valintatestit. Tähän testiin ei lähetetä erillistä kutsua. Oppilaalla on oltava omat eväät kaikissa testitilaisuuksissa. Sairauspoissaoloista ilmoitetaan Vasaramäen koulun rehtorille ennen testiajankohtaa sekä toimitetaan lääkärintodistus. Myöhemmin tehtyjä ilmoituksia ei huomioida.

 

Kaikille Vasaramäen koulun urheiluluokkaan hakeville pakollinen soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 4.2.2022 Kupittaan palloiluhallissa (Lemminkäisenkatu 32a).

 • Oppilaalla on oltava omat eväät kaikissa testitilaisuuksissa.
 • Testi on Olympiakomitean suosittelema valtakunnallinen soveltuvuuskoe yläkouluihin.  Linkki mallisuorituksiin löytyy osoitteesta http://www.soveltuvuuskoe.fi.

Lisäohjeita soveltuvuuskokeeseen:

 • Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 4.2.2022  klo 8.30 alkaen Kupittaan palloiluhallissa (Lemminkäisenkatu 32a).
 • Hakijoiden tulee porrastaa saapumistaan palloiluhallin pääoville seuraavasti:
  • klo 8.30 (sukunimen alkukirjain A-N)
  • klo 8.40 (sukunimen alkukirjain O-Ö)

   

  Huomioithan myös:

  • Suosittelemme korona kotitestin tekemistä ennen testiin tuloa.
  • Sairaana tai vähänkään oireisena ei testiin voi tulla.
  • Halliin sisään vain hakijat, ei vanhempia tai muuta yleisöä. Huomaa ohjeet saapumisen porrastukseen!
  • Mukaan kasvomaski, sisäliikuntavarusteet, juotavaa ja evästä.
  • Soveltuvuuskokeita voi harjoitella etukäteen (soveltuvuuskoe.fi).
  • Sairaudet ja vammat ilmoitettava etukäteen lääkärintodistuksella koulun rehtorille.
  • Soveltuvuuskoe päättyy ryhmittäin porrastetusti noin klo 14-15.

   

Lajitestit järjestetään viikolla 6 seuraavasti:

 • Tanssi- ja voimisteluryhmään pyrkivien lajitesti 8.2. klo 8.00-10.00, Vasaramäen koulu, Lehmuksen yksikkö (Lehmustie 7).
 •  Jalkapalloryhmään pyrkivien lajitesti 9.2. klo 11.30-14.00, Impivaara jalkapallohalli.
 • Salibandyryhmään pyrkivien lajitesti 10.2. klo 8.00-11.30, Kupittaan palloiluhallin 3 lohko.
 • Yleisvalmennukseen pyrkiville ei ole lajitestejä eli he osallistuvat vain soveltuvuuskokeeseen.

Urheiluluokkatoimintaa koskeviin tiedusteluihin vastaa koulun rehtori Sari Grönroos p. 050 4323636 (sari.gronroos@edu.turku.fi)

 

 

Ohjeita yläkoulun urheiluluokille hyväksytyille oppilaille: