Lomakkeita ja ohjeita

Poissaolot

Huoltaja klikkaa Wilmassa Hakemukset ja päätökset -linkkiä ja tämän jälkeen linkkiä Tee uusi hakemus. Hän valitsee joko lomakkeen Poissaoloanomus 1 – 3 päivää tai lomakkeen Poissaoloanomus yli 3 päivää. Toiminto ei onnistu puhelinsovelluksella, vaan sen tekemiseen tarvitaan Wilman täysversio.

Hakemukset ovat samanlaisia. Poissaoloanomus 1-3 päivää ohjautuu automaattisesti luokanopettajalle/luokanvalvojalle ja Poissaoloanomus yli 3 päivää lähtee automaattisesti rehtorille/apulaisrehtorille. Huoltajan ei siis tarvitse tietää kenelle hakemus lähetetään. Huoltajan tulee sopia opettajien kanssa, mitä koulutehtäviä oppilaan pitää tehdä poissaolon aikana.

https://wilma.turku.fi/

Koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisyn toimintamalli 2020

Koulutapaturmat

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaalle tai lukiolaiselle sattunut tapaturma koulussa, koulumatkalla tai koulun toimintasuunnitelmaan liittyvässä muussa toiminnassa, esim. leirikoulussa, retkellä ym. Tapaturman sattuessa:

  • Ota yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, opettajaan tai Lasten ja nuorten päivystykseen. (puh. 02- 313 1420).
  • Terveydenhoitaja tai opettaja antaa ensiavun, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon, tekee tapaturmailmoituksen ja ilmoituksen vakuutusyhtiölle.
  • Koulutapaturmien ensisijainen hoitopaikka on Lasten ja nuorten päivystys. Päivystys sijaitsee U-sairaalassa Lastenklinikan tiloissa, os. Kiinamyllynkatu 4-8. Hammastapaturmat hoidetaan suun terveydenhuollon toimipisteissä, ajanvaraus 02 2660 644.
  • Halutessaan hoitoon voi hakeutua myös yksityissektorille, soita silloin ensin LähiTapiolaan 09 4532 316 korvauskäytäntöjen varmistamiseksi.

Koulutapaturmat

Esinevahingot

Turun kaupungin koulussa olevan oppilaan henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista.

Vahingonkorvauksen saaminen vaatii vastuuperusteen. Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Mikäli oppilaalle sattuu esinevahinko oppitunnilla opetustilanteessa (esim. kemian tunnilla happoa roiskahtaa vaatteelle, liikuntatunnilla pallo rikkoo silmälasit), on Turun kaupungilla ollut käytäntönä, että kaupunki yleensä korvaa vahingon saatuaan korvaushakemuksen ja koulun selvityksen vahingosta (Opetuslautakunta 25.8.1993 § 10 5113/601-93).

Esinevahingot