Sairauspoissaolojen ilmoittaminen ja lomien anominen

Sairauspoissaolon ilmoittaminen

Huoltaja ilmoittaa sairaudesta luokanvalvojalle, joka merkitsee tiedon Wilmaan. Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden poissaoloja ja huoltaja halutessaan voi merkitä poissaolon syyn. Luokanvalvoja pyrkii merkitsemään sairauspoissaolon heti aamulla, mutta aina se ei onnistu – saman päivän aikana kuitenkin.

Jos huoltaja ei ole ilmoittanut sairaudesta luokanvalvojalle, poissaolo näkyy Wilmassa punaisena ja siinä on kommentti ”selvittämätön poissaolo”.  Tällöin huoltaja voi kuitata poissaolon sallituksi jälkikäteen, mutta näissäkin tapauksissa on hyvä lähettää viesti luokanvalvojalle.

Loma-anomus koulutyöstä

Vajaan päivän poissaolo

Huoltaja ilmoittaa tarpeesta (esimerkiksi hammaslääkäri) luokanvalvojalle ja luokanvalvoja merkitsee sallitun poissaolon ko. tuntien kohdalle.

Pidemmät poissaolot

Huoltaja täyttää Wilmassa loma-anomuksen ja osoittaa sen luokanvalvojalle, jos poissaolo on 1 – 3 päivää, ja rehtorille, jos poissaolo on yli kolme päivää.  Anomus olisi syytä tehdä viikkoa ennen matkaa.

Oppilas täyttää kaavakkeen ”Loman aikana tehtävät työt”.  Kaavake täytetään siten, että oppilas lähettää Wilma-viestinä kaikille hänen luokkaansa poissaolojakson aikana opettaville opettajille tiedot lomasuunnitelmasta ja kunkin aineen korvattavat tuntimäärät.  Kun tietojen keruu aloitetaan viikkoa ennen lomaa, opettajat ehtivät vastaamaan kyselyihin hyvissä ajoin ennen loman alkua.  Opettajat kertovat vastausviestissä, mitä tehtäviä oppilaan tulee loman aikana tehdä.  Oppilas siirtää nämä tiedot lomakkeeseensa.  Kun lomake on täytetty, oppilas lähettää/jakaa kopion luokanvalvojalleen.