Pitkät valinnaisaineet

Taito- ja taideaineet

Kotitalouden syventävä kurssi
Syvennetään taitoja, joita tarvitaan koko elämän ajan. Sadonkorjuun maut, suomalaiset perinneruoat sekä kalenterivuoden juhliin liittyvä ruoanvalmistus ja leivonta tulevat tutuiksi 8. luokalla. Kevään näytönpaikka on ysien juhlatilaisuuden järjestäminen. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan muiden maiden ruokakulttuureihin valmistamalla muunmuassa Daim-kakkua ruotsalaiseen tyyliin ja paellaa Espanjan innoittamana.Perehdytään myös oman asunnon suunnitteluun. Kurssi tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja tekemisen meininkiä.

Kuvataiteen syventävä kurssi
Syvennetään kuvataiteen kaikkien osa-alueita. Kahdeksannella luokalla kehitetään mustavalkovalokuvia pimiössä sekä tehdään t-paitojen kuvia, grafiikkaa ja savi- tai kipsiveistoksia. Tutustutaan moderniin taiteeseen sekä piirretään ja maalaataan. Tehdään kuva-analyysejä ja koulun joulujuhlan lavasteita, Yhdeksännen luokan sisältöihin kuuluu 3D-mallintamista ja musavideon, lyhytelokuvan tai vaha-animaation toteutus. Tarkastellaan sisustamista ja rakentamista, suomalaista designia ja väripsykologiaa. Toteutetaan myös koulun kevätkabareen lavastus sekä laaditaan omakuva. Myös kuvankäsittelyyn tutustutaan.

Liikunnan syventävä kurssi
Liikutaan monipuolisesti, syvennetään jo opittuja lajitaitoja monipuolisesti ja tutustutaan uusiin lajeihin. Kurssin sisältöä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Musiikin syventävä kurssi
Valinnaisen musiikin tavoitteena on syventää pakollisten musiikin opintojen jälkeen jo olemassa olevia taitoja. Kurssin pääpaino on yhteismusisoinnissa. Perehdytään musiikin eri lajeihin laulaen, soittaen ja kuunnellen, ottaen huomioon oppilaiden mahdolliset toiveet. Omaa osaamista kehitetään yhteismusisoinnilla, ryhmässä laulaen yksi-ja moniäänisesti, musiikkikäsitteitä aktiivisesti käyttäen. Valmistellaan omia esityksiä koulun tilaisuuksiin.​

Tekstiilityö
Valinnaisen tekstiilityön tunneilla työskentely keskittyy pehmeisiin materiaaleihin. Oppilaat pääsevät muun muassa ompelemaan, neulomaan, kutomaan, värjäämään ja painamaan kangasta. Kurssilla perehdymme erilaisiin tapoihin siirtää kuvia, tekstiä ja valokuvia kankaalle, esimerkiksi valotetun seulan avulla. Tutustumme myös muunmuassa emalikorujen valmistamiseen ja kirjansidontaan. Kurssilla valmistettavat sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilit syntyvät oppilaiden omien suunnitelmien ja ideoiden pohjalta, kestävän kehityksen periaatteet tiedostaen.

Tekninen työ
Teknisissä töissä työskentely keskittyy niin sanottuihin  koviin materiaaleihin, kuten puuhun, metalliin sekä muoviin. Teemme myös elektroniikkatöitä. Syvennetään jo opittuja taitoja ja opitaan uusia tekniikoita. Hitsaus- sekä puuntyöstökoneet tulevat laajemmin käyttöön kuin seitsemännellä luokalla. Työideat ovat pääosin vapaavalintaisia.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Ilmaisutaito
Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla tehdään erilaisia draamaharjoituksia, kehitetään ryhmässä toimimisen taitoja, tutustutaan teatteriin myös katsomalla esityksiä ja valmistetaan omia esityksiä koulun tilaisuuksiin. Kurssin sisältö voi vaihdella ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Video- ja viestintätekniikka
Oppiaineen tarkoitus on perehtyä monipuolisesti äänentoiston, kuvaamisen ja valaisemisen tekniikkoihin ja vastata tekniikasta koulun kaikissa merkittävimmissä yleisötapahtumissa. Lisäksi ryhmä tuottaa pääosan koulun tarvitsemasta video- ja kuvamateriaalista.

Vieraat kielet

Espanja
Tutustutaan espanjan kieleen sekä Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuuriin. Opiskellaan jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia kirjallisesti ja suullisesti. Aihepiireinä ovat mm. nuorten arki, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika sekä harrastukset. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Opinnot antavat valmiudet opiskelun jatkamiseen lukiossa.

Saksa
Opitaan saksan kielen alkeet ja tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin. Keskeisiä aiheita ovat mm. minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisillä alueilla. Harjoitellaan saksankielisen puheen ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista viestintää monenlaisissa arkielämän tilanteissa. Opinnot antavat valmiudet opiskelun jatkamiseen lukiossa.