Oppilaskunta

Oppilaiden osallisuutta, yhteistoimintaa ja koulussa viihtymistä ylläpidetään oppilaskuntatoiminnalla. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan edustajaoppilaita on nimetty lähes joka luokalta, yhteensä viitisenkymmentä oppilasta. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu muutama edustaja jokaiselta luokka-asteelta.

Kaudella 2018-2019 oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja oli Maria Kekkonen  ja varapuheenjohtaja Ilona Brask . Lisäksi hallituksella on nimetyt tiedottajat, ja kauden aikana hallituksesta nimetään erilaisia työryhmiä teemapäiviä ja tapahtumia suunnittelemaan. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimiii Lotta Alaranta.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu kerran viikossa välituntipalaveriin, ja pidempiä kokouksia, koulutuksia ja ideointipäiviä järjestetään tarpeen mukaan. Oppilaskunta on mukana erilaisten tapahtumien ja retkien järjestämisessä (esim. halloween-kauhukuja, ystävänpäivä, erilaiset teemapäivät). Oppilaskunta tiedottaa asioistaan koulun ilmoitustaululla ja ylläpitää oppilaskunnan sivua koulun kotisivujen yhteydessä. Erilaisista tapahtumista, hankkeista ja kilpailuista tiedotetaan myös kuuluttamalla ja wilma-viestitse. Koulun kaikkia oppilaita yritetään osallistaa toimintaan aktiivisella tiedottamisella.

Kouluviihtyvyyttä pyritään parantamaan esimerkiksi välipala-automaatin avulla, josta oppilaat saavat ostaa terveellisiä välipalatuotteita ja jonka tuotolla rahoitetaan oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaskunta pyrkii myös aktiivisesti verkostoitumaan koulun ulkopuolella. Tällä hetkellä teemme yhteistyötä esimerkiksi Turun kaupungin nuorisovaltuuston kanssa.

Oppilaskunta on helppo ja mukava tapa osallistua ja vaikuttaa!