Yhdeksännen luokan lyhyet valinnaiset aineet

Historia ja yhteiskuntaoppi

Lakitiedon kurssi
Syvennytään Suomen oikeusjärjestelmän toimintaan sekä tavallisen ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kotitalous

Hygieniapassi
Kurssilla valmentaudutaan hygieniapassin suorittamiseen.

Mestarikokki
Kurssilla kokataan monenlaista herkkua.

Kuvataide

Piirustus- ja maalauskurssi
Piirustus-ja maalaustöitä renessanssista nykytaiteeseen. Kokeilevia tekniikoita.

Käsityö

Vaatteet ja muoti
Kurssilla valmistetaan jokin vaate tai asuste oman suunnitelman pohjalta. Vieraillaan kangaskaupassa ja tutustutaan senhetkisiin vaatetusalan trendeihin.

Liikunta

Kuntosalikurssi
Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, sen eri muotoihin ja harjoitustapoihin. Lisäksi tehdään street workout – ja cross fit -harjoittelua.

Vaelluskurssi
Kurssilla saadaan retkeilyn perustaitoja ja tehdään viikonlopun kestävä retki. Lisäksi tehdään köysitehtäviä, jotka liittyvät kiipeilyyn ja laskeutumiseen.

Matematiikka

Lukiomatematiikkaan valmistava kurssi
Kurssilla keskitytään lukion matematiikan ensimmäisessä kurssissa tarvittavien matemaattisten taitojen harjaannuttamiseen.

Musiikki

Bändipaja
Musisointikurssi, johon voi osallistua soittaen sekä laulaen. Kurssilla on mahdollisuus keskittyä tiettyyn soittimeen tai opiskella useampia soittimia. Ohjelmisto valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kabaree-kurssi
Kurssilla valmistetaan koulun kevätkabaree-esitys. Kurssilla tehdään erilaisia draamaharjoituksia ja tutustutaan monipuolisesti teatterin tekemiseen.

Kabareetekniikan kurssi
Kurssilla perehdytään Kabaree-esityksessä vaadittavan äänentoiston, kuvaamisen, esityksen tallennuksen ja valaisemisen tekniikkoihin. Kurssin lopussa ryhmä vastaa Kabaree-esityksen tekniikasta.

Vieraat kielet

Englannin ja ruotsin kertauskurssi lukioon aikoville
Kurssilla kerrataan ja syvennetään englannin ja ruotsin kielten perusasioita, kuten sanastoa, suullista ja kirjallista esitystä sekä kielioppia. Syvennetään tähän asti opittuja taitoja. Kurssi sopii lukioon aikoville.