Yhdeksännen luokan lyhyet valinnaiset aineet

Historia ja yhteiskuntaoppi

Lakitiedon kurssi
Syvennytään Suomen oikeusjärjestelmän toimintaan sekä tavallisen ihmisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Kotitalous

Hygieniapassi
Kurssilla valmentaudutaan hygieniapassin suorittamiseen.

Mestarikokki
Kurssilla kokataan monenlaista herkkua.

Kuvataide

Piirustus- ja maalauskurssi
Piirustus-ja maalaustöitä renessanssista nykytaiteeseen. Kokeilevia tekniikoita.

Käsityö

Vaatteet ja muoti
Kurssilla valmistetaan jokin vaate tai asuste oman suunnitelman pohjalta. Vieraillaan kangaskaupassa ja tutustutaan senhetkisiin vaatetusalan trendeihin.

Liikunta

Fitness-kurssi
Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, sen eri muotoihin ja harjoitustapoihin. Lisäksi harjoitellaan ja kokeillaan erilaisia aerobic-tyylisiä ryhmäliikuntamuotoja.

Kuntosalikurssi
Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, sen eri muotoihin ja harjoitustapoihin. Lisäksi tehdään street workout – ja cross fit -harjoittelua.

Vaelluskurssi
Kurssilla saadaan retkeilyn perustaitoja ja tehdään viikonlopun kestävä retki. Lisäksi tehdään köysitehtäviä, jotka liittyvät kiipeilyyn ja laskeutumiseen.

Matematiikka

Syventävä matematiikan kurssi
Kurssilla keskitytään jatko-opinnoissa tarvittavien matemaattisten taitojen harjaannuttamiseen.

Musiikki

Bändipaja
Musisointikurssi, johon voi osallistua soittaen sekä laulaen. Kurssilla on mahdollisuus keskittyä tiettyyn soittimeen tai opiskella useampia soittimia. Ohjelmisto valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kabaree-kurssi
Kurssilla valmistetaan koulun kevätkabaree-esitys. Kurssilla tehdään erilaisia draamaharjoituksia ja tutustutaan monipuolisesti teatterin tekemiseen.

Videoelokuvakurssi
Videoelokurssilla ideoidaan, käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan lyhytelokuva. Kurssi tutustuttaa  elokuvan tekemisen eri vaiheisiin ja elokuvakerronnallisiin keinoihin.

Vieraat kielet

Englannin kertauskurssi lukioon aikoville
Kurssilla kerrataan ja syvennetään englannin kielen perusasioita, kuten sanastoa, suullista ja kirjallista esitystä sekä kielioppia. Kurssi sopii lukioon aikoville.

Espanja
Opitaan espanjan kielen perusteita lähinnä käytännön tilanteissa ja tutustutaan Espanjan ja Latinalaisen Amerikan kulttuuriin.

Espanjan jatkokurssi
Jatkokurssi 8. luokan espanjan lyhytkurssin suorittaneille.

Ruotsin lukiopreppauskurssi
Kurssilla kerrataan ruotsin sanastoa ja kielioppia monipuolisesti ryhmän tarpeet huomioiden. Syvennetään tähän asti opittuja taitoja ja harjoitellaan asioita, joista on hyötyä lukion ruotsin opiskelua ajatellen, kuten esimerkiksi kirjoittamista, kuuntelua sekä ruotsin puhumista.