Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit

Jokainen oppilas valitsee taito- ja taideaineiden valinnaisiksi tunneiksi jonkin seuraavista: musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous. Kyseistä ainetta opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Valinnaisilla tunneilla opiskeltavaa ainetta syvennytään aikaisempaa perusteellisemmin. Valinnaisista tunneista ei anneta erillistä arvosanaa, vaan se arvioidaan osana kyseistä oppiainetta.

Taito- ja taideaineista seitsemännellä luokalla päättyvät kuvataide, käsityö ja kotitalous. Musiikkia on myös kahdeksannella luokalla ja liikuntaa sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Valinnaisilla tunneilla aineen opiskelua on mahdollista jatkaa. Valinnaisilla tunneilla  mahdollisesti päättyvän aineen opiskelua on mahdollista jatkaa.

Lisätietoa taito- ja taideaineiden valinnaisista tunneista on koulun opetussuunnitelmassa. Linkit tarkempiin kuvauksiin ovat alla:

Kotitalous

Käsityö

Musiikki