Lausuntataidetta Puriksessa

Joukko 9. luokkalaisia pääsi tutustumaan runojen esittämiseen, kun Suomen Lausujain Liiton Ääneen!-runohanke toi lausuntataidetta Purikseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tarja Sahlstedtin ohjauksessa kehitettiin neljässä pajassa itseilmaisua ja itsevarmuutta ja innostuttiin runoudesta. Runoprojektin lopuksi nuoret pääsivät näkemään Veikko Sinisalo -kilpailun finalistin näyttelijä Miko Helpin lausuntaesityksen.

 

Puropellon kouluun?

Tervetuloa kuuntelemaan, millaista olisi jatkaa koulunkäyntiä Puropellon koulussa, sekä tutustumaan puropeltolaisiin tiistaina 9.1.2024 klo 18.30. Koulun esittelytilaisuus yläkouluun siirtyvien oppilaiden huoltajille järjestetään Puropellon koulun liikuntasalissa (2. kerros).

Haku urheiluluokalle 2024

Puropellon urheiluluokalla on kolme eri linjaa. Koulumme linjat ovat jääkiekko, telinevoimistelu ja joukkuevoimistelu. Oppilas voi hakea Turun erikoisluokkahaussa vain yhteen kouluun. Puropellossa valittavana on kolme linjaa, joista tulee valita yksi.

Oppilasvalinnat urheiluluokkien lajilinjoille tehdään soveltuvuuskokeen ja lajitestien perusteella. Lisätietoja valintamenettelystä ja urheiluluokkatoiminnasta koulun esittelytilaisuudessa ja koulun kotisivuilta.

Esittelytilaisuus
Esittelytilaisuus on Puropellon koulussa tiistaina 9.1.2024 klo 18.30 liikuntasalissa (2.krs)

Lisätietoja koulumme urheiluluokkahakuun liittyen: Johanna Uutela (p. 0400 916 566) ja Tommi Putkuri (p. 040 354 4834)

Haku Turun urheiluluokille päättyy maanantaina 22.1.2024

Turkulaiset hakijat – hakeminen ja paikan vastaanottaminen
Turkulaiset oppilaat hakevat urheiluluokalle Wilmassa. Hakija voi hakea erikoisluokkahaussa yhteen kouluun, yhdelle tai kahdelle linjalle. Päätökset urheiluluokkapaikasta näkyy Wilmassa keskiviikkona 6.3.2024. Turkulaisten hakijoiden ei tarvitse erikseen vahvistaa hyväksyttyä urheiluluokan oppilaspaikkaa.

Vieraspaikkakuntalaiset hakijat – hakeminen ja paikan vastaanottaminen
Vieraspaikkakuntalaiset hakijat lähettävät tämän hakemuksen osoitteeseen liikuntaluokka@edu.turku.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkoon, mihin urheiluyläkouluun hakemus on osoitettu. Urheiluluokalle hyväksyttyjen vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden tulee lisäksi toimittaa vieraskuntalaishakemus ennen lopullista päätöstä oppilaspaikasta osoitteeseen elisa.lindroos@edu.turku.fi. Päätökset urheiluluokkapaikasta ilmoitetaan hakijoille keskiviikkona 6.3.2024 sähköpostilla.

Jos vieraspaikkakuntalainen hakija hakee Turun urheiluluokan lisäksi oman asuinpaikkakuntansa urheilu- tai liikuntaluokalle, on hakijan osallistuttava ainakin Turun koulujen soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeiden pisteiden siirtoa Turun testeistä oman asuinpaikkakunnan liikunta- ja urheiluluokkahakuun voi pyytää oman asuinpaikkakunnan toimintaa koordinoivalta opettajalta. Hakija voi lisäksi halutessaan osallistua oman asuinpaikkakuntansa soveltuvuuskokeisiin.

Soveltuvuuskoe
Kaikkien urheiluluokalle hakevien on suoritettava valtakunnallinen soveltuvuuskoe (6 osiota).

Puropellon koulun soveltuvuuskoe on tiistaina 30.1.2023 Kupittaan palloiluhallissa (Lemminkäisenkatu 32a). Hakijoita  ohjataan klo 8.30–8.45 pukutiloihin. Yhteinen alkulämmittely ja ohjeistus alkaa klo 9.00.

Soveltuvuuskokeeseen osallistujan ohjeet:

 • Halliin sisään vain hakijat, ei vanhempia tai muuta yleisöä
 • Mukaan sisäliikuntavarusteet, sisäkengät, juotavaa ja evästä (testeissä ei järjestettyä ruokailua)
 • Soveltuvuuskokeita voi harjoitella etukäteen (soveltuvuuskoe.fi)
 • Sairaudet ja vammat ilmoitettava etukäteen lääkärintodistuksella rehtori Mervi Viipurille (mervi.viipuri@edu.turku.fi).
 • Soveltuvuuskoe päättyy ryhmittäin porrastetusti noin klo 14.30–15.30.

Soveltuvuuskokeen varatesti järjestetään 14.2. klo 9.30 Kupittaan palloiluhallissa. Varatesti tarjolla vain erittäin painavista syistä, esim. ennen varsinaista testipäivää toimitetulla lääkärintodistuksella.

Lajilinjojen lajitestit ja pisteytys
Kaikkien lajilinjoille hakevien on suoritettava soveltuvuuskokeen lisäksi oman lajinsa lajitesti.

Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.

Joukkuevoimistelun lajitesti, to 1.2. klo 8.00–10.00 Lintula

Jääkiekon lajitesti pe 2.2. 8.00–11.30 Impivaaran jäähalli

Telinevoimistelun lajitesti ti 6.2. klo 8.00–10.00 Alfa

Hakijoiden pisteytys
Telinevoimistelu pisteytys: https://blog.edu.turku.fi/puris/files/2021/12/Telinevoimistelu-testit-Puropellon-yla%CC%88koulu-tyto%CC%88t-2022.pdf

https://blog.edu.turku.fi/puris/files/2021/12/Telinevoimistelu-testit-Puropellon-ylakoulu-pojat-2022.pdf

Joukkuevoimistelu pisteytys:

 1. Lajinomainen liikkuvuus sisältää etuspagaatin molemmin puolin takajalka koukussa, varpaat osoittavat kohti kattoa. Testattava saa itse valita kummalla jalalla suorittaa liikkeen ensin. Kädet saavat olla maassa spagaatiin menon ja sieltä poistulon ajan. Spagaatissa tulee näyttää pysähtynyt hallittu asento, joka pysyy kolme sekuntia. Takajalan varpaiden tulee olla kohti kattoa koko vaaditun kolmen sekunnin ajan. Kädet tulee ojentaa sivuille. Lonkkien on oltava puhtaassa asennossa koko suorituksen ajan. (0-6p)
 2. Välineenkäsittely- sekä kestävyys ja rytmi-, erottelu- ja yhdistelykykytesti suoritetaan yhdistämällä kolme hyppynaruhyppelyä toisiinsa. Koko sarja suoritetaan putkeen, ilman taukoja. (0-6p)
 • 10 tasahyppyä suorin jaloin ja suorin vartaloin
 • 10 x tasa + tupla -hypyt. Tasahypyt suorin jaloin ja suorin vartaloin
 • 10 x tuplahyppy (12-14 vuotiaat) tai 5 x tuplahyppy (10-12 vuotiaat)
 1. Lajiliikkeet, joista osallistuja saa valita kolmesta liikkeestä kaksi suoritettavaa liikettä. Valitut liikkeet suoritetaan ja pisteytetään kummallakin jalalla. (0-8p)
 • Penche (pystyspagaatti) amplitudi 180 astetta, molemmin puolin (pysyy 3 sekuntia)
 • Kaariharppa molemmin puolin, amplitudi 180 astetta
 • Etutasapaino kallistuksella amplitudi 180 astetta, molemmin puolin (pysyy 3 sekuntia)

Jääkiekon pisteytys:

Linkki Jääkiekon lajitestiesitteeseen

LISÄTIETOJA URHEILU- JA LIIKUNTALUOKKATOIMINNASTA TURUN SEUDULLA
Voit tutustua Turun seudun urheilu- ja liikuntaluokkatoimintaan laajemmin Turun Seudun Urheiluakatemian esitteen kautta: https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/hakijalle/hakeminen-perusasteelle

Turun uusi koulujen poissaolomalli

Turun uudessa koulupoissaolomallissa on viisi porrasta. Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen lisäksi mallissa on määritelty tuntimääräisiä rajoja 50, 80, 100 ja 150 poissaolotunnin kohdille. Näillä takoitetaan 45 minuutin pituisia oppitunteja. Puropellon koulussa oppituntien pituus on 75 minuuttia, joten koulussamme tuntimääräiset rajat ovat 30, 48, 60 ja 90 poissaolotuntia.

Opettajat ja huoltajat saavat automaattisesti oppilaan poissaolokoosteen Wilmaan 50, 100 ja 150 poissaolotunnin täytyttyä lukuvuoden aikana. Opettajat saavat poissaolokoosteen myös 80 tunnin kohdalla. Wilman toiminnasta johtuen automaatti-ilmoitukset lähetetään samoilla tuntimäärillä myös puropeltolaisten oppilaitten huoltajille.

Tietoa lukuvuoden aloittamisesta uusille ja vanhoille puropeltolaisille

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2023–2024 Puropellon kouluun! Puropellon koulun syyslukukausi käynnistyy torstaina 10.8.2023.

Uudet 7.-luokkalaiset kokoontuvat klo 8.00 Kunnallissairaalantien puoleiselle pihalle, josta luokanvalvojat kokoavat heidät omiin kotiluokkiinsa.

8.- ja 9.-luokkalaiset aloittavat lukukauden klo 9.00 omissa kotiluokissaan.

Nähdään elokuussa!