Valinnaiset opinnot

Puropellon koulussa valinnaiset opinnot ajoittuvat kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. Ne valitaan seitsemännellä luokalla.

Taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja opiskellaan yhdestä aineesta kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Myös niin kutsuttua pitkää valinnnaisainetta opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Pitkien valinnaisaineiden joukosta valitaan niin ikään yksi. Pitkästä valinnaisaineesta tulee arvosana todistukseen.

Kahdeksannella luokalla lyhyitä valinnaisaineita on kaksi, joista kumpaakin opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Yhdeksännellä luokalla lyhyitä valinnaisaineita on vain yksi ja sitäkin yhden vuosiviikkotunnin verran. Lyhyistä valinnaisainesta tulee todistukseen merkintä hylkäämisestä tai aineen suorittamisesta hyväksytysti.

Liikuntaluokka

Liikuntaluokkalaisilla on ollut seitsemännellä luokalla niin sanottu lisätunti, joten he valitsevat vain yhden pitkän ja yhden lyhyen valinnaisaineen. Heidän valinnainen tuntinsa on automaattisesti liikunta.

A2-ruotsin lukijat

Neljännellä luokalla A-ruotsin opiskelun aloittaneet oppilaat opiskelevat ruotsia kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla B-ruotsin lukijoista poiketen kaksi vuosiviikkotuntia. Tästä syystä A2-ruotsin lukijat voivat valita kahdeksannelle luokalle vain yhden pitkän ja yhden lyhyen valinnaisaineen. Mikäli ehdottomasti haluaa opiskella kahdeksannella luokalla toista lyhyttä valinnaisainetta, se on mahdollista, mikäli ryhmissä on tilaa.

A2-espanjan ja A2-ranskan lukijat

A2-espanjaa opiskellaan oppituntien ulkopuolella jo valinnaisena sekä 8. että 9. luokalla. Siksi nämä oppilaat valitsevat kahdeksannelle luokalle taito- ja taideaineen valinnaisen tunnin ja kaksi lyhyttä valinnaisainetta.

Mitä valita?

Valitse aineita, jotka tukevat opiskelua tai koulunkäyntiä – nykyistä ja tulevaa. Aineet voivat tukea myös nykyistä harrastusta, antaa mahdollisuuden kokeilla ja oppia jotakin uutta. Ne voivat myös keventää kouluviikkoa. Hyvä perustelu ei ole, että kaveri valitsee saman aineen. Ryhmien muodostamisessa ei nimittäin kysytä kaveritoivetta.