Turun uusi koulujen poissaolomalli

Turun uudessa koulupoissaolomallissa on viisi porrasta. Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen lisäksi mallissa on määritelty tuntimääräisiä rajoja 50, 80, 100 ja 150 poissaolotunnin kohdille. Näillä takoitetaan 45 minuutin pituisia oppitunteja. Puropellon koulussa oppituntien pituus on 75 minuuttia, joten koulussamme tuntimääräiset rajat ovat 30, 48, 60 ja 90 poissaolotuntia.

Opettajat ja huoltajat saavat automaattisesti oppilaan poissaolokoosteen Wilmaan 50, 100 ja 150 poissaolotunnin täytyttyä lukuvuoden aikana. Opettajat saavat poissaolokoosteen myös 80 tunnin kohdalla. Wilman toiminnasta johtuen automaatti-ilmoitukset lähetetään samoilla tuntimäärillä myös puropeltolaisten oppilaitten huoltajille.