Lukion työelämäkumppanit

Seuraa hankkeen blogia.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja. Hanke on alkanut loppuvuonna 2018.

Lukion työelämäkumppanit logo ja linkki.

Erityisesti lukiossa

Seuraa hankkeen blogia.

Lukiossamme järjestetään keväällä 2019 hankkeeseen liittyvä Tunne itsesi lukiolainen -ryhmä:

Elätkö itsesi näköistä elämää? Tuntuuko elämä ja koulunkäynti pelkältä suorittamiselta? Jäätkö ajatuksiesi kanssa yksin? Onko sinulla tarve pysähtyä? Tunnistatko tunteitasi?

Kouluarki pyörii usein suoritusten ja kiireen ympärillä ja nyt haluamme tarjota paikan ja ajan vastapainoksi tälle pienryhmätapaamisten muodossa. Tapaamisten tavoitteena on oppia tunnistamaan paremmin omia tunteita ja tapoja reagoida, oppia olemaan läsnä ja jakamaan omia ajatuksia yhdessä toisten kanssa. Tärkeää tässä ryhmässä ei ole suorittaminen, vaan se että olet ihmisenä läsnä!

Tapaamiskerrat ovat osa valtakunnallista Erityisesti lukiossa –hanketta, joka on käynnistynyt Turussa syksyllä 2018. Ryhmän vetäjinä toimivat venäjän opettaja Tanja Lumme ja opinto-ohjaaja Sirkku Anttonen. Tapaamiskertojen toiminta pohjautuu kirjailija ja terapeutti Tommy Hellstenin perustamaan Ihminen tavattavissa –koulutusohjelmaan, jonka nelivuotisessa koulutuksessa Tanja Lumme opiskeli valmistuen vuonna 2018 Ihminen tavattavissa –mentoriksi. Tommy Hellstenin arvomaailma on tiivistettävissä ajatukseksi ”Tärkeintä ei ole mitä teet, vaan kuka olet”. Kaiken tekemisen taustalla on täten ajatus siitä, että pysähtyessäsi itsesi äärelle, alkaa elämä näyttää omanlaiseltasi ja elämä alkaa saamaan sitä kautta uudenlaista merkitystä ja sisältöä.

Ryhmä tapaa kevään aikana viisi kertaa. Ryhmään mahtuu enintään kahdeksan osallistujaa ja tapaamiskertoihin tulee sitoutua koko kevään ajaksi. Jokaiselle tapaamiskerralle annetaan pieni etukäteistehtävä.

Liikkuva toinen aste

Lue lisää:  Turun liikkuva toinen aste ja liikkuva opiskelu.Turun liikkuva toinen aste logo ja linkki.

Liikkuva toinen aste -projekti on jatkoa perusopetuksen Liikkuva koulu -toiminnalle, joka oli yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Turun liikkuva toinen aste -projekti pyrkii kehittämään ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Projektissa osallistetaan opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö kehittämään yhdessä koulutalojen toimintakulttuuria fyysisesti aktiivisemmaksi. Lisäksi projektissa pyritään lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa opiskelupäivän päätteeksi niin koulutaloilla kuin muissakin liikuntatiloissa. Projektin tuloksena Turun toisen asteen oppilaitoksiin syntyy uusi, liikunnallisempi toimintakulttuuri, joka vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.