Laadukas ja saavutettava Turun lukiokoulutus

Turun lukioiden yhteinen hanke. Hankeaika 19.2.2023 – 31.7.2024

 

Päättyneitä hankkeita

Liikkuva toinen aste

Lue lisää:  Liikkuva opiskelu.Turun liikkuva toinen aste logo ja linkki.

Liikkuva toinen aste -projekti on jatkoa perusopetuksen Liikkuva koulu -toiminnalle, joka oli yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Turun liikkuva toinen aste -projekti pyrkii kehittämään ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Projektissa osallistetaan opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö kehittämään yhdessä koulutalojen toimintakulttuuria fyysisesti aktiivisemmaksi. Lisäksi projektissa pyritään lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa opiskelupäivän päätteeksi niin koulutaloilla kuin muissakin liikuntatiloissa. Projektin tuloksena Turun toisen asteen oppilaitoksiin syntyy uusi, liikunnallisempi toimintakulttuuri, joka vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.

Erityisesti lukiossa

Hankkeen tavoitteena oli kehittää lukion erityis- ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyönä toimintamalleja, joilla lukiolaisia voidaan auttaa opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Hankkeen aikana kehitettävillä ja kokeiltavilla uudenlaisilla tukitoimilla lisättiin lukiolaisten opiskeluhyvinvointia, edistettiin jaksamista sekä ehkäistiin koulu-uupumista.

Hankeaika 18.5.2018–31.12.2020. Hankkeen toteuttivat Turun, Espoon, Jyväskylän, Kuopion kaupunkien lukiot ja The English School Helsingistä. Sitä rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen blogi.

Lukion työelämäkumppanit

Hankkeen tavoitteena oli kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja sekä uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja. Hankeaika 1.10.2018 – 31.7.2021 .

Lukion työelämäkumppanit logo ja linkki.