Monta ylioppilaslakkia kasassa  

Jos ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaa ennen kevään 2022 tutkintokertaa, tutkintoon tulee kuulua vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Muut kolme kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Vain yksi reaalikoe tai vieraan kielen koe voi olla pakollinen. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava laajan oppimäärän koe, siis A-tason kieli tai pitkä matematiikka. Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. Näiden lisäksi tutkintoon voi kuulua yksi tai useampi ylimääräinen koe. 

Jos ylioppilastutkinnon aloittaa kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, kuuluu tutkintoon vähintään viisi koetta. Äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä –koe on kaikille pakollinen. Muut neljä ainetta valitaan siten, että kokelas valitsee ne vähintään kolmesta eri aineryhmästä. Aineryhmät ovat: toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieras kieli, reaaliaineet. Tutkintoon kuuluvien viiden kokeen lisäksi kokelas saa kirjoittaa ylimääräisiä kokeita haluamansa määrän. Ylioppilastutkintoon kuuluu kaikille pakollisena tutkintoaineena äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe.  Lisäksi on valittava kolme muuta pakollista seuraavasta joukosta: vieras kieli, toinen kotimainen kieli, reaalikoe tai matematiikka. Vähintään yhden pakollisista kokeista on oltava laajan A-tason koe, eli joko pitkä vieras kieli, A-ruotsi tai pitkä matematiikka. Vain yksi reaalikoe voi olla pakollinen. Ylimääräisiä kokeita voi suorittaa halunsa mukaan.

Ylioppilastutkinnon voi kirjoittaa kerralla tai hajauttaa sen halutessaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkintokerralla tarkoitetaan kevättä tai syksyä. Ylioppilastutkinnon hajauttamista kannattaa miettiä, jos kirjoitettavia aineita on paljon.

Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6. ja kevään kirjoituksiin viimeistään 23.11. mennessä. Huomioi, että lukion ilmoittama oma viimeinen päivämäärä saattaa olla aiempi. Ilmoittautuminen on sitova.

Lukio antaa tarkemmat ohjeet ylioppilaskirjoituksista aina ennen kevään ja syksyn tutkintokertaan ilmoittautumista.

Ylioppilastutkintolautakunnan logo ja linkki ytl:n sivuilleYlioppilastutkintolautakunnan sivut

Koepäivät

Ainekohtaiset määräykset, erityisjärjestelyt jne.