Monta ylioppilaslakkia kasassa  

Ylioppilastutkintoon vaaditaan vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe tai suomi toisena kielenä -koe. Muut neljä ainetta valitaan siten, että kokelas valitsee ne vähintään kolmesta eri aineryhmästä. Aineryhmät ovat toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieras kieli ja reaaliaineet. Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.  Näiden lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman muun kokeen.

Ylioppilastutkinnon voi kirjoittaa kerralla tai hajauttaa sen halutessaan korkeintaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkintokerralla tarkoitetaan kevättä tai syksyä. Ylioppilastutkinnon hajauttamista kannattaa miettiä, jos kirjoitettavia aineita on paljon.

Syksyn kirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään 5.6. ja kevään kirjoituksiin viimeistään 23.11. mennessä. Huomioi, että lukion ilmoittama oma viimeinen päivämäärä saattaa olla aiempi. Ilmoittautuminen on sitova.

Lukio antaa tarkemmat ohjeet ylioppilaskirjoituksista aina ennen kevään ja syksyn tutkintokertaan ilmoittautumista.

Ylioppilastutkintolautakunnan logo ja linkki ytl:n sivuilleYlioppilastutkintolautakunnan sivut

Koepäivät

Määräykset ja ohjeet