Puolalanmäen lukio toimii kolmessa historiallisesti arvokkaassa rakennuksessa, osittain yhdessä Puolalan yläkoulun kanssa. Rakennukset sijaitsevat kaupungin keskustassa Kauppatorin tuntumassa. Vuonna 1928 perustettiin Turun II Suomalainen Lyseo, joka välivaiheiden kautta muuttui Puolalan Yhteislyseoksi 1957. Peruskoulu-uudistuksen myötä v. 1976 Puolalan yhteislyseo jakaantui Puolalanmäen kouluksi ja Puolalanmäen lukioksi. Lukion sisälle sen osana perustettiin v. 1988 valtakunnallinen musiikin erikoislukio, joka opetusministeriön v. 2004 tekemän päätöksen mukaisesti on yksi Suomen kolmestatoista musiikkilukiosta. Puolalanmäen lukion tulevaisuus on vakautettu kaupunginvaltuuston päätöksellä: v. 2015 se on yksi Turun lukioista.

Puolalanmäen lukion toiminta-ajatus on vakiintunut parin vuosikymmenen kuluessa. Seuraamme kriittisesti aikaamme ja kehitämme aktiivisesti kouluyhteisöä. Olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden maailmaa omista lähtökohdistamme käsin. Toiminnan pohjana ovat perinteet, nykyajan vaatimukset ja tulevaisuuden ennakointi muuttuvassa yhteiskunnassa.

Opiskelijoiden oma aktiivisuus ja pitkäjänteisyys opiskelussa tarjoaa hyvän oppimisympäristön. Puolalanmäen lukiossa huolehditaan opiskelijoista, mm. opastamalla lukion jälkeisiin opintoihin ja kannustamalla opiskeluun. Tätä tavoitetta tukevat mahdollisuudet perehtyä syvällisesti eri aineisiin. Lukiomme koko on n. 470 opiskelijaa, mikä mahdollistaa toimivan ja monipuolisen kurssitarjonnan.

Puolalanmäen lukion toimintaa luonnehtivat

 • monipuolinen kielten opetus ja kansainvälisyys
 • musiikki
 • matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys
 • ympäristöstä ja lähimmäisestä huolta kantava ihminen

Kansainvälisyys

 • lukiossamme on laaja kieliohjelma: A-kielinä englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä
 • monipuolinen ja syvällinen kielten ja niiden kulttuurien opetus
 • osallistumme aktiivisesti kansainvälisiin projekteihin
 • pidämme yhteyttä ystävyyskouluihin Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja Venäjällä
 • osallistumme kansainvälisiin kilpailuihin eri oppiaineissa

Musiikki

 • koulutustehtävämme on sekä paikallinen että valtakunnallinen
 • lukiossamme toimii kolme kuoroa: sekakuoro Camis, tyttökuoro Chorus Iuvenalis ja kamarikuoro Chorus Iucundus sekä yksi suuri orkesteri: kamariorkesteri Concentus Aboensis.
 • lukiossa on oma big band
 • bänditoiminta on vilkasta
 • tarjoamme yksinlaulun ja äänenmuodostuksen sekä instrumenttien opetusta
 • vuosittain on vaihtuvasti kursseja eri aiheista, esim. maailmanmusiikki
 • kurssien opettajina vierailee alan ammattilaisia
 • opiskelijoille järjestetään esiintymismatkoja eri maihin
 • toimimme yhteistyössä Turun Konservatorion ja suomalaisten musiikkilukioiden kanssa
 • musiikkilukion opiskelijamäärä on noin 160

Yleissivistys

 • monipuolinen kurssitarjonta
 • kurssitarjonta tukee laajuudeltaan ja syvällisyydeltään jatko-opintoihin hakeutumista

Ympäristö

 • kursseja pidetään tuntikehyksen antamien resurssien puitteissa
 • korostetaan omakohtaista vastuuta arjen asioissa
 • vihreän lipun pysyvä käyttöoikeus