Puolalanmäen lukioon haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta

Kevään 2023 yhteishakuaika syksyllä 2023 alkavaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen on 21.2.–21.3.2023.

Lukioomme otetaan vuosittain yhteensä 155 uutta opiskelijaa: 103 yleislinjalle ja 52 musiikkilinjalle.

Musiikkilinjan valintapisteet muodostuvat päättötodistuksen keskiarvosta (enint. 10) ja musiikkipisteistä (enint. 10). Musiikkipisteitä on saatava vähintään 3 pistettä tullakseen valituksi.  Musiikkipisteet muodostuvat opiskelijan lähettämän kirjeen, musiikinopettajan lausunnon sekä haastattelun perusteella annettavista soveltuvuuspisteistä (max 8 p.). Mikäli oppilaalla on Taiteen perusopetuksen päättötodistus (musiikki, laaja), hän saa 2 lisäpistettä. Katso tarkemmat ohjeet tästä.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2023. Valinnan tuloksen näkee Opintopolusta. Mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu hakemuksessa, Opintopolusta saa tulokset myös sähköpostiin. Lukiopaikka vastaanotetaan Opintopolun sähköpostiviestissä olevan linkin kautta viimeistään torstaina 29.6.2023. Ilmoita ehdottomasti myös lukion kansliaan, p. 040 569 2835, mikäli et vastaanota opiskelupaikkaa.  Järjestämme tiistaina 20.6. klo 10.00–12.00 uusille opiskelijoille tutustumis- ja infotilaisuuden. Lähetetämme tästä hyväksytyille sähköpostitse lisätietoa.

Huomaa jo nyt tämä Kelan tiedote koulumatkatuesta.

Esittelyillat

Seuraavat esittelyillat järjestetään tammikuussa 2024. 

Voit tutustua lukiomme toimintaan ja tunnelmiin tältä sivulta löytyvän esittelymateriaalin avulla. 

Lukiokoulutus

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot muodostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Opinnot tehdään opintojaksoittain, ja kunkin opintojakson laajuus vaihtelee 1-4 opintopisteen välillä. Lukiossa opiskelija itse vaikuttaa opinto-ohjelmaansa ja opiskeluaikatauluunsa.

Lukiomme

Puolalanmäen lukion toimintaa luonnehtivat vireä musiikkitoiminta, monipuolinen kieltenopetus ja kansainvälisyys, matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä huolehtiminen. Kunnioitamme perinteitä, elämme tässä ajassa ja tähtäämme tulevaisuuteen.

Lukiomme koko, noin 480 opiskelijaa, mahdollistaa monipuolisen kurssitarjonnan, mutta samalla kotoisan ja turvallisen opiskeluilmapiirin. Meillä kaikki tuntevat toisensa. Opiskelijoiden oma aktiivisuus, yhdessä tekemisen meininki ja tasokas opetus luovat onnistuneet puitteet oppimiselle ja menestykselle ylioppilaskirjoituksissa.

Puolalanmäen lukiossa on Turun laajin kielitarjonta: englannin lisäksi A-kielinä voi opiskella ruotsia, ranskaa, saksaa ja venäjää sekä B-kielinä espanjaa, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Lukiossamme on mahdollista suorittaa ranskan ja saksan kielissä viralliset kielitutkinnot Delf ja DSD II (Deutsches Sprachdiplom).

Arjessa kansainvälisyys näkyy esimerkiksi siinä, että useat opiskelijamme osallistuvat kansainvälisiin projekteihin, matkoihin, kilpailuihin ja partnerikoulutoimintaan. Painotamme kaikessa toiminnassamme kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä arvostusta.

Taiteet, tieteet ja taidot täydentävät meillä luontevasti toisiaan sekä syventävät kaikkien täällä työskentelevien ja opiskelevien sivistystä, suvaitsevaisuutta ja kauneudentajua. Lukiossamme voi myös suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin.

Musiikkilinja

Lukiomme musiikkilinja tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia musiikin parissa sekä pyrkii herättämään koko elämän ajan kestävän kiinnostuksen musiikkiin. Tuemme musiikkialan jatko-opintoihin ja ammatteihin suuntaavia opinnoissaan. Musiikkikasvatuksemme on monipuolista ja erityisenä vahvuutenamme on kuorotoiminta sekä suuret musiikkiprojektit, usein yhteistyössä Puolalan musiikkiluokkien kanssa. Järjestämme vuosittain useita konsertteja Turussa ja lähikunnissa yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. Musiikkilinja tuo oman vahvan osansa Puolalanmäen lukion kansainväliseen toimintaan. Kuorot matkustavat säännöllisesti ulkomaille ja koulussamme vierailee esiintyjäryhmiä vuosittain. Lue lisää musiikkilukiosta tästä ja katso hakuohjeet tästä. Jos sinua kiinnostaa käydä katsomassa konserttia tms. tapahtumaa, katso aikataulut täältä.

Puolalanmäen henki

Lukio on paljon muutakin kuin oppiaineita, opintojaksoja ja opiskelua: yhteiset kokemukset, hauskat hetket, kultaiset ystävät ja Puolalanmäen henki kantavat pitkälle elämässä!

 

Tervetuloa Turun viihtyisimpään lukioon!