Hyvä syksyllä 2021 lukio-opinnot aloittava uusi opiskelija

Tapaamme keskiviikkona 11.8. klo 9.00 Puutarhakadun koulutalon sisäpihalla. Huomaa, että valokuvaus on heti ensimmäisenä päivänä.

 • Uuden opiskelijan opas
 • Tiistaina 22.6. järjestetyn kieli-infon diat tässä.
 • Ohje käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin
 • Oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden piiriin kuuluvat opiskelijat saavat oppimateriaalin koululta (ks. tarkemmin alla). Muut opiskelijat hankkivat ne itse. 
 • Lista 1. vuoden oppikirjoista. Oppimateriaali on pääosin digitaalista.
 • Itse tietokoneensa ostavien kannattaa tutustua Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin tästä linkistä. Ylioppilaskokeen viralliset tekniset laitevaatimukset löytyvät lautakunnan sivuilta tästä linkistä.
 • Koulumatkatukilomakkeen KM1 voi tulostaa itse Kelan sivuilta https://www.kela.fi/lomakkeet. Hakemuksen saa myös ryhmänohjaajalta ensimmäisenä koulupäivänä tai sen voi hakea lukion kansliasta. Tuo hakemuslomake henkilökohtaisesti lukion kansliaan. Koulusihteeri tarkistaa tiedot, ja kirjoittaa ostotodistuksen, johon on merkitty lipun ostokertojen määrä ja ostoajankohdat. Lisätietoa koulumatkatuesta tästä.
 • Opintotukihakemus täytetään sähköisenä Kelan verkkosivuilla https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet. Vaihtoehtoisesti voi täyttää ja tulostaa opintotukihakemuksen (OT 1) ja postittaa sen Kelaan. Hakemuksen voi myös tuoda lukion kansliaan tai toimittaa mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen. Hae opintotukea sitten, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi. Kela saa opiskelupaikan vastaanottotiedot lukiosta. Lisätietoa opintotuesta Opintotuki-infosta.

Maksuton toinen aste: oppimateriaalit ja opiskelussa tarvittavat välineet

Keväällä 2021 yhdeksänneltä luokalta valmistuneilla (pääosin v. 2005 syntyneet) ja syksyllä 2021 lukioissa aloittavilla uusilla opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelijoille maksuttomia ovat:

 • Opetus
 • Päivittäinen ruokailu
 • Oppimateriaali
 • Lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi ensimmäistä koetta
 • Vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

Kouluvuoden alkaessa opiskelijat (ja huoltajat) kuittaavat lainaan opiskelussa tarvittavan tietokoneen (Dell Latitude 3410, Intel Core i3-10110U, FHD, Win10 Pro), kuulokemikrofonin (Logitech 960 USB) sekä ylioppilaskokeiden harjoittelussa tarvittavan USB-muistitikun.

Tietokoneet tulevat kaupungin kevyeen ylläpitoon niin, että opiskelijoilla on omiin koneisiinsa asennusoikeudet. Windows käyttöjärjestelmän lisäksi koneiden mukana tulee MS Office –paketti sekä graafinen laskinohjelmisto TI Nspire CX Cas. Muut opiskelussa mahdollisesti tarvittavat ohjelmistot asennetaan opettajien ohjeiden mukaisesti kouluvuoden aikana.

Jos opiskelija haluaa käyttää omia laitteita opiskelussa, se on mahdollista, mutta kaupungin tarjoamia ohjelmistoja ei niihin tarjota ja niiden käyttöä ei tueta.

Opiskelussa tarvittavat (digitaaliset) oppikirjat jaetaan opiskelijoille viimeistään kunkin opintojakson alussa. Lista 1. vuoden oppikirjoista.

—————————

Puolalanmäen lukioon haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta

Lukioomme otetaan vuosittain yhteensä 155 uutta opiskelijaa: 103 yleislinjalle ja 52 musiikkilinjalle.

Musiikkilinjan valintapisteet muodostuvat päättötodistuksen keskiarvosta (enint. 10) ja musiikkipisteistä (enint. 10). Musiikkipisteitä on saatava vähintään 3 pistettä tullakseen valituksi.  Musiikkipisteet muodostuvat opiskelijan lähettämän kirjeen sekä haastattelun perusteella annettavista soveltuvuuspisteistä (max 5 p.) sekä aikaisemmista musiikkiopinnoista (musiikinopettajan lausunto sekä musiikkitodistukset) (max 5 p.). Katso tarkemmat ohjeet tästä.

Esittelyillat

Voit tutustua lukiomme toimintaan ja tunnelmiin tältä sivulta löytyvän videoesittelymateriaalin avulla. Seuraavat esittelyillat järjestetään tammikuussa 2022.

Lukiokoulutus

1.8.2021 alkaen lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot muodostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista sekä koulukohtaisista valinnaisista opinnoista. Opinnot tehdään opintojaksoittain, ja kunkin opintojakson laajuus vaihtelee 1-4 opintopisteen välillä. Lukiossa opiskelija itse vaikuttaa opinto-ohjelmaansa ja opiskeluaikatauluunsa.

Lukiomme

Puolalanmäen lukion toimintaa luonnehtivat vireä musiikkitoiminta, monipuolinen kieltenopetus ja kansainvälisyys, matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen yleissivistys sekä ympäristöstä ja lähimmäisestä huolehtiminen. Kunnioitamme perinteitä, elämme tässä ajassa ja tähtäämme tulevaisuuteen.

Lukiomme koko, noin 470 opiskelijaa, mahdollistaa monipuolisen kurssitarjonnan, mutta samalla kotoisan ja turvallisen opiskeluilmapiirin. Meillä kaikki tuntevat toisensa. Opiskelijoiden oma aktiivisuus, yhdessä tekemisen meininki ja tasokas opetus luovat onnistuneet puitteet oppimiselle ja menestykselle ylioppilaskirjoituksissa.

Puolalanmäen lukiossa on Turun laajin kielitarjonta: englannin lisäksi A-kielinä voi opiskella ruotsia, ranskaa, saksaa ja venäjää sekä B-kielinä espanjaa, ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Lukiossamme on mahdollista suorittaa ranskan ja saksan kielissä viralliset kielitutkinnot Delf ja DSD II (Deutsches Sprachdiplom).

Arjessa kansainvälisyys näkyy esimerkiksi siinä, että useat opiskelijamme osallistuvat kansainvälisiin projekteihin, matkoihin, kilpailuihin ja partnerikoulutoimintaan. Painotamme kaikessa toiminnassamme kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä arvostusta.

Taiteet, tieteet ja taidot täydentävät meillä luontevasti toisiaan sekä syventävät kaikkien täällä työskentelevien ja opiskelevien sivistystä, suvaitsevaisuutta ja kauneudentajua. Lukiossamme voi myös suorittaa kuvataiteen ja musiikin lukiodiplomin.

Musiikkilinja

Lukiomme musiikkilinja tarjoaa monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia musiikin parissa sekä pyrkii herättämään koko elämän ajan kestävän kiinnostuksen musiikkiin. Tuemme musiikkialan jatko-opintoihin ja ammatteihin suuntaavia opinnoissaan. Musiikkikasvatuksemme on monipuolista ja erityisenä vahvuutenamme on kuorotoiminta sekä suuret musiikkiprojektit, usein yhteistyössä Puolalan musiikkiluokkien kanssa. Järjestämme vuosittain useita konsertteja Turussa ja lähikunnissa yhteistyössä musiikkioppilaitosten kanssa. Musiikkilinja tuo oman vahvan osansa Puolalanmäen lukion kansainväliseen toimintaan. Kuorot matkustavat säännöllisesti ulkomaille ja koulussamme vierailee esiintyjäryhmiä vuosittain. Lue lisää musiikkilukiosta tästä ja katso hakuohjeet tästä.

Puolalanmäen henki

Lukio on paljon muutakin kuin oppiaineita, opintojaksoja ja opiskelua: yhteiset kokemukset, hauskat hetket, kultaiset ystävät ja Puolalanmäen henki kantavat pitkälle elämässä!

 

Tervetuloa Turun viihtyisimpään lukioon!