Puolalabackens gymnasium verkar delvis tillsammans med Puolala högstadium i tre historiskt sett värdefulla byggnader. Byggnaderna är belägna i centrum av staden invid Salutorget. Turun II Suomalainen Lyseo grundades 1928 och kom sedermera att bli Puolala Samlyceum 1957. I samband med grundskolereformen 1976 delades Puolala Samlyceum till Puolalabackens grundskola och Puolalabackens gymnasium. Inom gymnasiet grundades 1988 ett nationellt musikgymnasium som numera är ett av Finlands tretton musikgymnasier.

Puolalabackens verksamhetsidé har stabiliserats under de senaste årtiondena. Vi följer kritiskt vår tid och utvecklar skolsamfundet aktivt. Utgående från våra egna utgångspunkter bidrar vi till att forma vår framtida värld. Vår verksamhet grundar sig i traditioner, nutida krav och framtidsvisioner i ett dynamiskt samhälle.

Studerandenas engagemang och uthållighet inom studierna erbjuder en god inlärningsmiljö. I Puolalabackens gymnasium tar vi hand om våra studerande bl.a. genom vägledning och uppmuntran. Detta stöds av möjlighet till fördjupning inom flera olika ämnen. I mån av möjlighet utvecklar vi utnyttjandet av informatiosteknik. Vi har för tillfället ca. 470 studerande, vilket möjliggör ett mångsidigt kursutbud.

Karaktäristiska drag för Puolalabackens gymnasium

 • mångsidig språkundervisning och internationalitet
 • musik
 • matematisk-naturvetenskaplig och humanistisk allmänbildning
 • medmänsklighet och miljömedvetenhet

Internationellt

 • vi har ett brett språkprogram: som A-språk erbjuder vi engelska, svenska, tyska, franska och ryska
 • vår språk- och kulturundervisning är mångsidig och djupgående
 • vi deltar aktivt i ett flertal internationella projekt: EU-projekt, Undervisningsstyrelsens projekt, UNESCO, Östersjöprojektet och Agenda 21
 • vi håller kontakten med våra vänskolor: St Petersburg/skolorna 201, 204, 227 och 284. Utöver dessa samarbetar vi med Ryska museet, Köln/Shille-Gymnasium, Frankrike/Lycée Paul-Louis Courier Tours, Corleone (Sisilien)/Don Giovanni Colletto, Tallinn/Tyska Gümnaasium, Kenia/Kagamega/Shieywe
 • vi deltar i internationella tävlingar inom diverse olika ämnesområden
 • vi utnyttjar de möjligheter informationtekniken erbjuder för att utveckla våra internationella kontakter
 • vi erbjuder ett flertal kurser i anslutning till temat internationalitet

Musik

 • vår utbildningsuppgift sträcker sig såväl lokalt som nationellt
 • i vårt gymnasium verkar ett flertal körer (kammarkören Camis och flickkören Chorus Iuvenalis) och kammarorkestern Concentus Aboensis
 • musikgruppsverksamheten är livlig
 • vi erbjuder undervisning i såväl solosång och röstanvändning samt olika instrument
 • vi erbjuder varierande kurser från år till år t.ex. ”världsmusik”
 • fackmän gästar som kursdragare