Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf

Lukutaito-projekti pyrkii toiminnallaan vahvistamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä niin lukutaitoon ja lukemiseen kuin kasvatukseen ja opetukseenkin liittyen. Lukutaito-projekti tekee yhteistyötä Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf kanssa.

Kouluvaaritoiminta alkoi Suomessa vuonna 2000 Turusta, ja vuodesta 2004 toimintaa on koordinoitu Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf -yhdistyksen kautta (aikaisemmin nimellä Tukivaarit ry). Toiminnan aloittamisesta tulee vuonna 2020 jo kaksikymmentä vuotta!

Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf on koulujen kasvatustoimintaa tukeva aatteellinen yhdistys. Kouluvaarit ovat vapaaehtoisia yli 55-vuotiaita miehiä, jotka toimivat alakoulujen oppilaiden ja opettajien tukena ja apuna. Kouluvaarit osallistuvat kerran viikossa opettajan kanssa sovituille tunneille ja myös ruokailevat oppilaiden kanssa. Päivän aikana kouluvaarit voivat mm. avustaa erilaisten tehtävien tekemisessä, keskustella oppilaiden kanssa tai kertoa ja lukea tarinoita.

”Kouluvaarit ovat omalta osaltaan tukemassa kasvatustoimintaa sekä kehittämässä hyvää ja turvallista kouluympäristöä. He tuovat oppimiseen lisäarvoa omalla erikoisosaamisellaan ja elämänkokemuksellaan.” (Kouluvaarit ry, Farfar i skolan rf verkkosivut)

Tutustu Kouluvaarit ry:n toimintaan täällä: www.turku.fi/kouluvaarit.

Yhdistyksen ja toiminnan yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen tiedottaja Tauno Huhtala (tauno.huhtala(at)pp.inet.fi).