Pedagogiset iltapäivät 2021

Osallistavia asiantuntijakeskusteluja keväällä 2021

Suuntaa lukemiseen! -projekti järjesti yhteistyössä Lukeva kunta -verkoston Sanojen sinfonia Lounais-Suomessa -hankkeen kanssa pedagogisia iltapäiviä keväällä 2021. Vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet olivat suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjaston henkilökunnalle, ja myös muut kiinnostuneet olivat tervetulleita osallistumaan.

Vapaamuotoisissa keskustelutilaisuuksissa keskusteltiin lukutaitotyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista, hyvistä toimintatavoista ja työn kehittämisestä. Pedagogisissa iltapäivissä oli mukana myös eri alojen asiantuntijoita, jotka osallistuivat lasten lukemiseen liittyvien asioiden pohtimiseen ja kertoivat omista kokemuksistaan ja osaamisestaan. Tavoitteena oli myös tarjota yksikkörajat ylittävää vertaistukea. Pedagogiset iltapäivät toteutettiin kaksikielisesti.

Kevään aikana toteutettiin kaiken kaikkiaan kahdeksan pedagogista iltapäivää.


Lukemiseen innostaminen helmikuun aiheena

17.2.2021 klo 14–15

Äidinkielen ja didaktiikan yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselta ja äidinkielen opetuksen professori Sara Routarinne Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta antavat vinkkejä lukukipinän sytyttämiseen ja vastaavat kysymyksiin lasten lukuinnon herättämisestä päiväkoti- ja kouluympäristössä.

18.2.2021 klo 14–15

Lukemisen inspiroija ja erikoiskirjastonhoitaja Agneta Möller-Salmela Hangon kaupunginkirjastosta kertoo kehittämistään moniaistisista menetelmistä lukemisen inspiroimiseksi. Keskustelu käydään ruotsiksi, mutta kysymyksiä ja puheenvuoroja voi esittää myös suomeksi.

Materiaalia:


Maaliskuussa keskustellaan lastenkirjallisuudesta ja työstä lastenkirjailijana

10.3.2021 klo 14–15

Palkittu kirjailija Magdalena Hai kertoo työstään lastenkirjailijana. Hänen uusin teoksensa Painajaispuoti: Hirmuinen Jumimies on julkaistu helmikuussa 2021 (WSOY). Teoksen on kuvittanut Teemu Juhani.

15.3.2021 klo 14–15

Kuvittaja ja graafikko Jenny Lucander kertoo työstään kuvittajana. Hänen ja kirjailija Jens Mattssonin teos Vi är lajon! (Förlaget, 2019) palkittiin Pohjoismaiden neuvoston lastenkirjallisuuspalkinnolla vuonna 2020. Keskustelu käydään ruotsiksi, mutta kysymyksiä ja puheenvuoroja voi esittää myös suomeksi.


Huhtikuun iltapäivillä aiheena monikielisyys ja lukutaito

26.4.2021 klo 16–17

Keskustelun aiheena iltapäivän aikana on suomenruotsalaisuus ja suomalaisuus peruskoulun oppikirjoissa & kirjavinkkejä kielelliseen ja kulttuuriseen kasvatukseen.

Asiantuntijavieraana englannin ja ruotsin aineenopettaja Wera Kunnas Helsingin kaupungilta. Iltapäivän keskustelu käydään ruotsiksi, mutta kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös suomeksi.

28.4.2021 klo 14–15

Iltapäivän keskustelun aiheena on monikielisyys ja lukutaito.

Asiantuntijavieraana projektitutkija Niina Kekki Turun yliopistosta.


Toukokuussa puheena kirjastoyhteistyö

12.5.2021 klo 14–15

Keskiviikkona 12.5. keskustellaan päiväkodin, koulun, kirjaston ja kodin välisestä yhteistyöstä Riitta Taaran (kirjastonhoitaja, Turun pääkirjasto) johdolla. Keskustelu käydään ruotsiksi, mutta kysymyksiä ja puheenvuoroja voi esittää myös suomeksi.

17.5.2021 klo 14-15

Keskustelu päiväkodin, koulun, kirjaston ja kodin välisestä yhteistyöstä jatkuu maanantaina 17.5, kun vieraaksemme saapuu Terhi Hannula (informaatikko, Turun pääkirjasto).


Pidätämme oikeudet aikataulullisiin ja sisällöllisiin muutoksiin.