Kaksikieliset webinaaripäivät 2021

Lukemisen edistämisen koulutuspäivät keväällä 2021

Yksi Suuntaa lukemiseen! -projektin tavoitteista on tukea varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstöä lukukulttuurin kehittämisessä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista.

Suuntaa lukemiseen! -projekti järjesti yhteistyössä Sanojen sinfonia Lounais-Suomessa -hankkeen kanssa kaksi lukemisen edistämisen koulutuspäivää keväällä 2021. Luennoilla kuultiin puheenvuoroja lukemisen, kirjallisuuden ja kasvatustieteen asiantuntijoilta.


Lauantai 27.3.2021 klo 10–13: Lastenkirjat iskevät lukukipinää!

10.00–11.00 Aktuell barnlitteratur och forskning inom barnlitteraturen / Mia Österlund (FT,  dos.)

11.00–12.00 Lasten ja perheiden lukuinnon herättäminen / Juli-Anna Aerila (KT, dos.)  

12.00–13.00 Käytännön työvälineitä lukuinnon herättämiseen / Juli-Anna Aerila (KT, dos.)

Mia Österlund (FT, dos.) työskentelee yliopistonopettajana Åbo Akademissa sekä luennoitsijana, kriitikkona ja asiantuntijana lasten- ja nuortenkirjallisuuden alalla. Hän toimii projektijohtajana Svenska litteratursällskepetin projektissa Konkurrerande tidsordningar (KOTI): Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och ungdomar (2019-22). Österlund on tutkinut lasten- ja nuortenkirjallisuutta mm. sukupuolentutkimuksen, queer-tutkimuksen sekä ekokritiikin näkökulmista.

Juli-Anna Aerila (KT, dos.) on äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori Turun yliopiston Rauman kampuksella. Hän on lukemiseen innostamisen erityisasiantuntija ja on mukana lukuisissa lukemiseen liittyvissä täydennyskoulutus- ja kehittämishankkeissa. Aerila on perehtynyt erityisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemiseen ja siihen liittyvään kirjallisuuskasvatukseen. Hän on kiinnostunut lapsilähtöisen lukemisen edistämisestä ja lukuinnostuksen herättämisestä, ja on mm. kirjoittanut Merja Kauppisen kanssa aiheesta kaksi teosta: Sytytä lukukipinä  – pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn (PS-kustannus, 2019) ja Kirjasta kaveri – sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen (PS-kustannus, 2021).


Lauantai 10.4.2021 klo 10–13: Kompasseja hyvään lukutaitoon – aivot, kielitietoisuus ja sanataide

10.00–11.00 Näin aivot oppivat lukemaan / aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen (HY)

11.00–12.00 Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus / tutkija, kasvatustieteiden tohtori Jenni Alisaari (TY)  

12.00–13.00 Kaksikielinen luento sanataiteesta / sanataideohjaajat Jenni Turunlahti, Paola Fraboni & Maja Ottelin (Kirjan talo – Bokens hus ry)

Kaksikielisen webinaaripäivän puhujaesittelyt löydät Lukuiloa-blogista.


Pidätämme oikeudet aikataulullisiin ja sisällöllisiin muutoksiin.