Kasvatus- ja opetushenkilökunnalle

Suuntaa lukemiseen! -projektin yhtenä tavoitteena on tukea kasvatus- ja opetushenkilökuntaa lukutaitotyössä. Tulemme kokoamaan tälle sivulle materiaalia ja toimintamalleja lukutaidon edistämiseksi.

Pedagogiset iltapäivät – kevät 2021

Pedagogiset iltapäivät ovat osallistavia asiantuntijakeskusteluita, joissa vierailevat lasten lukutaidon ja -innon, lastenkirjojen ja -kirjallisuuden sekä monikielisyyden ja -kulttuurisuuden asiantuntijat, tutkijat ja kirjailijat ja kertovat omasta työstään sekä keskustelevat osallistujien kanssa.

Osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa etukäteen Webropol-kyselyn kautta osallistumislinkin toimittamista varten. Osallistumislinkki toimitetaan kaikille ilmoittautuneille edellisenä päivänä sähköpostitse.

Kevään ensimmäiset pedagogiset iltapäivät toteutetaan keskiviikkona 17.02.2021 klo 14-15 ja torstaina 18.02.2021 14-15. Lisätietoa pedagogisten iltapäivien sivulta.

Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus

Yleisön toiveesta julkaisemme Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistusrastit ladattavana versiona projektin verkkosivuilla. Rasteista on poistettu päivämäärät ja paikkasidonnaiset tehtävät, mutta muuten ne ovat samanlaiset kuin alkuperäisillä suunnistusreiteillä. Näin ollen suunnistusreittien ulkopuolelle jääneet varhaiskasvatuksen yksiköt sekä koulut pääsevät suunnistamaan reiteillämme.

Suunnistusreittien ladattavat versiot löytyvät suunnistuksen toimintamallin sivulta.