Uusi Tärkeitä tarinoita -esite lukuinnon edistämiseksi julkaistu

Lukeminen on koko perheen yhteinen harrastus!

Turun kaupungin lukutaitoprojekti Suuntaa lukemiseen! on julkaissut uuden Tärkeitä tarinoita -esitteen kaikkien turkulaisten lasten ja lapsiperheiden lukuinnon edistämiseksi. Esite sisältää lukuintoa ja lukuharrastuneisuutta kehittävän yhteisöllisen piirustus- ja kirjoitustehtävän, sekä monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta tukevaa materiaalia.

Lataa Tärkeitä tarinoita -esite tästä (pdf-tiedosto aukeaa erilliselle välilehdelle).

Lukutaito rakentuu jo varhaislapsuudessa

Perusta lukutaidolle, lukuinnolle ja lukuharrastuneisuudelle rakentuu jo lapsen ensimmäisinä elinvuosina, yhdessä vanhempien, huoltajien, sisarusten ja sukulaisten sekä kasvattajien ja opettajien tukemina. Siksi onkin tärkeää, että lapselle tarjotaan monipuolisesti lukemisen malleja ja kirjallisia virikkeitä jo varhaislapsuudessa, aikuisten tukea unohtamatta.

Vinkkejä koko perheen yhteisiin lukuhetkiin:

  • Ole kiinnostunut lapsesi lukemisesta. Voit esimerkiksi päiväkoti- tai koulupäivän päätteeksi kysyä, mitä päiväkodissa tai koulussa tänään luettiin.
  • Lue yhdessä lapsesi kanssa muulloinkin kuin nukkumaan mennessä. Anna lapsesi rauhassa kuunnella, kertoa, näyttää, liikkua ja eläytyä tarinaan. Joskus on kuitenkin hyvä rauhoittaa tilanne, ja vaatia lasta keskittymään kuulemaansa ja/tai näkemäänsä.
  • Kuvakirjat ovat yhtä lailla kirjoja. Myös kuvakirjoja voi lukea. Vanhan sanonnankin mukaan ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Lapsen mielikuvitus ja sanavarasto kehittyvät, kun hän saa aikuisen tukemana kertoa, mitä kuvassa näkyy. Ei sovi myöskään unohtaa selkokirjoja!
  • Tarinoi ja satuile yhdessä lapsesi kanssa. Kannusta lastasi myös itse keksimään ja kertomaan omia tarinoita ja satuja. Omien kertomusten pohjana voi hyödyntää yhdessä luettua kirjaa: Mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtui ennen kuin tarina alkoi?.

Kotikieli on identiteetin perusta

Lukemisella on merkittävä vaikutus kielenkehitykseen, ja päinvastoin. Lapsen kotonaan käyttämä kotikieli ei kuitenkaan aina ole sama kuin esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa käytettävä opetuskieli. Vanhempien sekä kasvattajien ja opettajien onkin hyvä muistaa, että juuri kotikieli on identiteetin perusta ja pohja muille kielille.

Tärkeitä tarinoita -esitteen taakse on linkitetty monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tukevaa materiaalia, esim. Hyppy tarinoihin -kirjanen 6 eri kielellä ja Lukukeskuksen Lue lapselle -esite 15 eri kielellä. Esitteestä löytyy myös linkki Turun kaupunginkirjaston lastenosasto Saagan laatimiin monikielisiin kirjalistoihin. Vaski-verkkokirjastosta löytyviä kirjalistoja voi päiväkodeissa, kouluissa ja kotona tehtävän lukutaitotyön lisäksi hyödyntää myös esimerkiksi harrastustoiminnassa.

Turun kaupunginkirjaston monikieliset kirjalistat:

Tärkeitä tarinoita -esite on laaja-alaisen yhteistyön tulos

Yhdessä kasvatuksen ja opetuksen sekä kirjastoalan asiantuntijoiden kanssa laaditun Tärkeitä tarinoita -esitteen tarkoituksena on herätellä niin lasten kuin aikuistenkin ajatuksia lukemisesta, lukutaidosta ja lukuinnosta. Esitteen tarkoituksena on myös muistuttaa, että lukeminen ei rajoitu vain kirjojen lukemiseen: lukeminen on myös kertomuksia, kokemuksia ja satuja; tarinoita, tietoa ja tunteita; vanhan kertaamista ja uuden oppimista; ajattelun ja mielikuvituksen lähde; sekä ennen kaikkea koko perheen yhteinen hauska harrastus!

Tärkeitä tarinoita -esitteessä korostuu myös eri toimijoiden välinen tiivis yhteistyö, sillä esitteen tarkoituksena on tuoda lukeminen ja lukemisesta keskusteleminen osaksi päiväkotien ja koulujen sekä kotien arkea. Toivomme, että lapsen omasta lempikirjastaan tai lempitarinastaan piirtämä kuva aikuisen kirjoittaman lyhyen kuvauksen kera avaa lasten ja aikuisten näkemyksiä lukemisen ja mielikuvituksen merkityksestä ja tärkeydestä, sekä innostaa aikuisia keskustelemaan lukemisesta ja yhdessä luetuista kirjoista lapsen kanssa. Suunnataan siis yhdessä lukemaan – lukuiloa kaikille!


Terveisin,

Henrik Hurme
Lukukoordinaattori, Suuntaa lukemiseen! -projekti

#SuuntaaLukemiseen #RiktaDigTillLäsning