Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Äidinkielen kurssin työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla (ÄI02) kehitettiin opiskelijoiden työelämän tuntemusta yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena oli opettaa mainostamisen keinoja ja lisätä opiskelijoiden viestintätaitoja.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Kurssilla työelämäyhteistyökumppanina toimi vaasalainen mainostoimisto Advertising C2 Oy. Mainosprojekti aloitettiin opettajien vierailulla yrityksessä, jonka jälkeen vastuuopettaja suunnitteli yhteistyössä yrityksen kanssa tulevaa yhteistyömuotoa.

Projektin aluksi Advertising C2 Oy kävi koululla pitämässä 75 minuutin interaktiivisen luennon mainostamisen keinoista ja tavoitteista sekä mainostermeistä. Tämän jälkeen oppitunneilla alettiin tehdä mainosvideoita omasta koulusta. Tavoitteena oli laatia mainosidea, miettiä käytettäviä keinoja sekä toteuttaa mainosvideo kuvaamalla se ja lähettämällä opettajalle ja yritykseen. Pyrkimyksenä oli soveltaa luennolla läpi käytyjä mainoksen keinoja omaan videoon. Yritys palkitsi parhaimman videon ottamalla voittajajoukkueen mukaan mainosprojektiin seuraamaan sitä.

Mainosvideon teko pohjautui hyvin keskeisesti opiskelijoiden omaan työskentelyyn. He keräsivät ryhmässä mainosideoita ja päättivät, mitä ideaa he lähtisivät viemään eteenpäin. Tämän jälkeen he suunnittelivat käytännön keinoja mainosidean jalostamiseksi valmiiksi videoksi. Kun idea oli valmis, opiskelijat kuvasivat videon itsenäisesti ja lähettivät sen opettajalle ja edelleen mainostoimistoon.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Keskeisenä tuloksena oli mainonnan keinojen oppiminen. Lisäksi opiskelijat oppivat projektin aikana mainostoimistojen menetelmät mainoksen ideointiasteelta valmiiksi mainokseksi. Lisäksi projektissa toimiminen kehitti opiskelijoiden mediakriittisyyttä. Yhteistyö mainostoimiston kanssa vahvisti opiskelijoiden kuvaamiseen liittyviä visuaalisia taitoja. Projekti tuki edelleen vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittymistä. Projektin toteutuksen tuottama lisäarvo opiskelijoille oli ilman muuta mainoksen keinoista oppiminen ja erilaisten mainontamenetelmien ymmärtäminen. Tämän lisäksi opiskelijat oppivat hyödyntämään näitä keinoja omassa työskentelyssään. Samalla se toimi myös eräänlaisena TET-jaksona. Opiskelijat saivat tuntumaa, millaista olisi työskennellä mainostoimistossa.

Projekti toi myös vaihtelua normaaliin oppituntityöskentelyyn ja se herätti vahvasti opiskelijoiden kiinnostuksen. He pitivät projektia todella mielenkiintoisena ja ”kivoina tunteina”. Opiskelijat pääsivät tekemään mainosta normaalin analysoinnin sijaan.

Tutustu lisää

Työelämäyhteistyötä mainostoimisto C2 Advertising Oy:n kanssa äidinkielen kurssilla Vaasan lyseon lukiossa – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Terhi Tyynelä

terhi.tyynela@edu.vaasa.fi

14.4.2020