Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Wärtsilän moottoriongelma vektorikurssilla MAA04

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin käytäntöä, joka tutustuttaa opiskelijat matemaattisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

MA-FY-KE -aineenopettajien vierailun pohjalta kehitettiin vierailu Wärtsilään tutustumaan mallinnusryhmän toimintaan. Tavoitteena oli käytännön avulla perehdyttää opiskelijat työelämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin. Vierailun aikana matemaattisten valmiuksien merkitys teollisuuden työtehtävissä korostui. Haasteena löytää vaativuustasoltaan ja laajuudeltaan sopiva tehtävä lukiolaisille matematiikan kurssilla toteutettavaksi. Opiskelijat pääsivät oppitunnilla kuuntelemaan Wärtsilän edustajan johdannon ja tehtävänannon ja ratkomaan hänen kanssaan ongelmaa vuorovaikutteisesti.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Opiskelijat saivat käsityksen työelämän arvostamista taidoista matematiikassa. Lisäksi heille hahmottui todellisten sovellusten tapausten monimutkaisuus ja perustietojen ja -taitojen hallinta korostui entisestään.

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Johannes Hurtig

johannes.hurtig@edu.vaasa.fi

19.2.2021