Kartta.nyt jatkaa kriittiseen geomedialukutaitoon keskittyvän tiimin tiedotuskanavana nimellä Kartta.nyt 2.0. Sivusto tarjoaa jatkossa uutta tutkimustietoa ja täydennyskoulutusmateriaaleja opetuksen tueksi. 

Kartta.nyt -hankkeen päätyttyä tämän sivuston päivittäminen ja samannimisen Facebook-ryhmän ylläpito siirtyy uudelle geomedialukutaidon tiimille.

Tiimimme toimii fyysisesti Helsingin yliopistossa Geotieteiden ja maantieteen osastolla. Olemme aloittaneet geomedian lukutaitotutkimuksen, jossa keskitymme lasten ja nuorten kriittiseen geomedialukutaitoon.

Ryhmämme toimii osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa monialaista CRITICAL-hanketta.

Geomedia on muutakin kuin karttoja ja paikkatietoa

Me maantieteilijät tarkastelemme karttojen, paikkatiedon sekä paikkaan tai alueeseen sidoksissa olevien diagrammien, kuvien ja videoiden lukemista ja tuottamista, eli geomediataitoja. Tämä osaaminen on jatkuvasti tärkeämpää kaikille kansalaisille työ- ja arkielämässä. Kriittinen tarkastelu, eli lähde- ja sisältökriittisyys sekä analyyttinen ote geomedian lukemiseen ovat yhä tärkeämpiä internetin aikakaudella.

Kuva: Krista Koskelo

Haastatteluin tietoa geomediaopetuksen kehittämistarpeista

Olemme parhaillaan toteuttamassa haastattelututkimusta, joka on suunnattu ympäristöoppia opettaville alakoulun opettajille sekä yläkoulun ja lukion maantiedon opettajille. Haastatteluissa keskustelemme muun muassa seuraavista teemoista:

  • Miten geomedian käsite on otettu kouluissa vastaan ja mitä hyötyä siitä ymmärretään olevan.
  • Minkälaiset konkreettiset tavoitteet lasten ja nuorten geomediataidoille ja erityisesti kriittiselle geomegialukutaidolle tulisi asettaa eri ikätasoilla.
  • Minkälaista vaihtelua geomediataidoissa on ikätason sisällä, ja mistä erot johtuvat.
  • Miten geomedian lukemista ja tuottamista harjoitellaan maantiedon ja ympäristöopin opetuksessa tällä hetkellä.
  • Onko geomediaopetukseen riittävästi resursseja ajallisesti, laitteiden, oppimateriaalien ja opettajien täydennyskoulutuksen suhteen.
  • Mitä materiaaleja tai tukea opettajat toivovat geomediaopetukseen lisää.

Uuden tutkimustiedon lisäksi tuotamme hankkeessa opettajien toivomaa käytännönläheistä materiaalia. Toimimme läheisessä yhteistyössä Geopisteen kanssa, ja tuottamamme opetusmateriaalit tullaan julkaisemaan sekä Avointen oppimateriaalien kirjastossa että Geopisteen verkkosivulla.

Tämä Kartta.nyt 2.0 -sivusto toimii jatkossa paikkana, jossa taustoitamme ja tiedotamme toimintaamme liittyvistä materiaaleista, tutkimuksesta ja tapahtumista.

Tervetuloa myös Kartta.nyt 2.0 -nimiseen Facebook-ryhmään keskustelemaan geomedialukutaidon opettamisesta!