Ordens magi

Ordens magi

Ordens Magi låter barn bygga vilka ord som helst genom att använda talande flyttbara bokstäver och höra ljudet av bokstäverna och orden som de bygger. Appen använder sig av avancerad text-till-tal teknik och kan uttala och stavningskontrollera ett obegränsat antal ord.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska, Engelska
Rekommenderad ålder: 4-9 år
Pris: 6,99€
Länk: https://itunes.apple.com/se/app/ordens+magi+flyttbara+bokst%C3%A4ver+stavningstest/id503881076

Ljudlek – lyssnarlekar

Ljudlek

I Ljudlek får man lyssna efter språkljud på ett lekfullt sätt. Syftet med appen är att man skall börja förstå kopplingen mellan bokstäver och deras ljud.

Operativsystem: iOS 7.1+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 3-6 år
Pris: 7,99€
Länk: https://apps.apple.com/se/app/ljudlek-lyssnarlekar-enl-%20bornholmsunders%C3%B6kningen/id971250620

Little Writer

Little Writer

Little Writer är en spårningsapplikation som har gjorts precis rätt. Little Writer är super kul och så lätt att använda att dina barn kommer att tänka bokstavspåverkan är ett spel mot en tråkig karaktär.

Operativsystem: iOS 8.0+

Språk: Engelska (Går att spela in svenska själv)

Rekommenderad ålder: 3-6 år

Pris: $1,09€

Länk: https://itunes.apple.com/us/app/little+writer+the+tracing+app+for+kids/id515890480?mt=8