Svampguiden+

Över 200 arter beskrivna och illustrerade med över 1100 bilder. I anslutning till varje artbeskrivning finns bilder samt länkar till förväxlingssvampar, så att du enkelt kan se vilka svampar som är snarlika. Smarta funktioner så som filtrering på olika attribut och den klassiska svampnyckeln för att hjälpa till med artbestämning.

Operativsystem: iOS 11.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 12+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/svampguiden/id963573312?mt=8

Nyttodjur

Appen visar 15 grupper av nyttodjur med information och flera bilder för varje grupp. Med appen kan du öka dina kunskaper om nyttodjur som lever i odlingslanskapet. Nyttodjur ger dig dessutom råd om vad du kan göra för att skapa gynnsamma miljöer för dessa arter.

Operativsystem: iOS 6.1+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/nyttodjur/id642215776

Fjärilar

Lär dig mer om fjärilar i odlingslandskapet med appen Fjärilar. Appen beskriver 17 fjärilar. Bilder hjälper dig att känna igen de olika fjärilarna. Du får också tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för fjärilarna på dina marker.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/fj%C3%A4rilar/id886605915

Tunnel Trouble

Hjälp kycklingen att fly undan genom att leda honom genom tunnelbanorna. Tryck på plattorna för att rotera dem på plats. Skapa en tunnel så att kycklingen kan komma till grinden på andra sidan. På senare nivåer kanske du måste bura monsteret först! Fantastiskt att introducera små barn till problemlösning och visualisera rotationer av enkla former.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 6-8 år
Pris: 1,09€
Länk: https://apps.apple.com/vg/app/tunnel-trouble/id496563342

Path Puzzler

Bygg vägar för att hjälpa karaktärerna att nå sin ö. Vägarna får inte korsa! Perfekt för att utveckla problemlösningsstrategier hos unga elever. Bra för att följa enkla anvisningar och beskriva positioner.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 6-8 år
Pris: 1,09€
Länk: https://apps.apple.com/us/app/path-puzzler/id600530552

Flow Free

Flow Free® är ett enkelt men beroendeframkallande pusselspel. Anslut matchande färger med röret för att skapa en Flow®. Koppla ihop alla färger och täck hela brädet för att lösa varje pussel. Men se upp, rör kommer att gå sönder om de korsar eller överlappar varandra!

Operativsystem: iOS 9.0+
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/us/app/flow-free/id526641427