Kom igång med sparande och placeringar!

Är du intresserad av att spara för framtiden, pensionen eller barnen? Vill du börja placera men vet inte vilka risker det lönar sig att ta? På Arbisföreläsningen ”Sparandets och placerandets ABC” onsdagen den 29 januari går vi under EM Anna-Kajsa Lauréns ledning igenom grundläggande begrepp och olika spar- och placeringsalternativ. Läs mer och anmäl dig via den här länken senast 29.1 kl. 13.00!

Årets första föreläsning: Urbefolkningens kamp om landrättigheter 22.1

Hur är det att leva i Amazonas jämfört med i Pargas? Varför är kampen om urbefolkningens landrättigheter i Amazonas aktuell? Den 17-åriga miljö- och människorättsaktivisten Helena Sirén Gualinga studerar vid Katedralskolan i Åbo men är delvis uppvuxen i Ecuador. Den 22 januari föreläser hon på Arbis. Läs mer om henne och om föreläsningen och anmäl dig senast 21.1 via denna länk!

ARBIS KURSDELTAGARE ÖKADE MED LÅNGT MER ÄN DUBBELT UNDER 2010-TALET

ARBIS – VÄXTE MED HELA 121 % UNDER 2010-TALET:

UNGA KVINNOR – ARBIS STÖRSTA STUDERANDEGRUPP 2019

 Arbis i Åbo fortsatte igen att växa under 2019. Antalet kursdeltagare ökade med 6,9 % jämfört med 2018. Trenden har varit kraftigt stigande under de senaste åren. År 2019 var deltagarantalet hela 121 % större än i början av årtiondet. Kursdeltagarantalet passerade 3000-strecket och nådde 3085.

JÄMN ÅLDERSFÖRDELNING

Arbis i Åbo har en för sektorn ovanligt jämn åldersfördelning bland sina studerande. Totalt sett var gruppen 25-34-åringar den överlägset största följd av 65-69-åringarna. Den största enskilda åldersgruppen vid Arbis i Åbo under 2019 var unga kvinnor i åldern 25-29. Den mest sällsynta kursdeltagaren var däremot en man i åldern 55-59. Männen utgjorde totalt 27,6 % av de studerande. Siffran har vuxit något jämfört med 2018.

MÅNGA MODERSMÅL

Under 2019 uppgav de studerande 29 olika modersmål. Den största gruppen var givetvis de svenskspråkiga som var nästan 80 % av de studerande. De med finska som modersmål var 18,6 och drygt 10 % hade ett annat modersmål. Den största gruppen av de utländska modersmålen var engelskan följd av ryskan och tyskan.

YOGA, FÖRINTELSE OCH SVENSKA LOCKADE MEST

Yogan i olika former är den ämnesgrupp som intresserade mest under året. Bland föreläsningarna lockade Piotr Zettingers föreläsning om ett barns öde i Polen under förintelsen mest åhörare. Till årets toppföreläsningar hörde också Mikael Reuters ”Finlandssvenskan och sverigesvenskan” samt Kerstin Kronvalls ”Hur är grannsämjan med Ryssland?”

GOD RESPONS

Även om antalet kursdeltagare är viktigt måste man komma ihåg att till Arbis uppdrag hör att ge undervisning också för mindre specialgrupper där antalet studerande är begränsat. Det gäller t.ex. för personer som drabbats av afasi eller för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare ett viktigt mått för Arbis verksamhet är svaren i den elektroniska responsblankett Arbis sänder ut till alla deltagare efter varje avslutad kurs och föreläsning. Svaren är i regel mycket goda, vilket tillsammans med de växande deltagarsiffrorna borgar för att Arbis jobbar i rätt riktning

VÅRTERMINEN 2020

Anmälningarna till vårens kurser och föreläsningar pågår kontinuerligt på www.aboarbis.fi.

Arbis kansli kan man besöka igen den 7 januari 2020 efter helgerna.