Våra samarbetspartner

Du vet väl att du oberoende av var du bor och vilket modersmål du talar kan studera också vid andra arbetar- och medborgarinstitut. Här är länkarna till våra granninstitut:

Skärgårdens Kombi, Pargas:

Skärgårdens Kombi, hemsida

Kimitoöns vuxeninstitut, Kimito:

Kimitoöns vuxeninstitut, hemsida

Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo:

Turun suomenkielinen työväenopisto, hemsida

Åbo svenska arbetarinstitut är även medlem i Bildningsalliansen, den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland.

Bildningsalliansen:

Bildningsalliansen, hemsida

Motion- och kulturtjänster inom Åbo stad erbjuds, förutom av Arbis, också av fritidssektorn. Läs mer på fritidssektorns hemsida!