ANMÄL DIG TILL ARBIS FR.O.M 12.8.2020 KL. 18.00

DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL ARBIS HÖST!

På onsdag 12.8.2020 kl. 18.00 öppnar Arbis anmälningsmöjligheten till höstens kurser och föreläsningar. Man kan antingen anmäla sig via www.aboarbis.fi eller genom att besöka kansliet vid Kaskisgatan 5 på onsdag kl. 18.00-19.30. Studieprogrammet finns på www.aboarbis.fi samt i pappersversion på många olika håll i Åbo bl.a. på Luckan och i Hansakvarteret. Man kan i regel avboka sin kursanmälan avgiftsfritt fram till en vecka före planerad kursstart.

 NÄRUNDERVISNING

Arbis i Åbo och den övriga fria bildningen i hela landet återgår i huvudsak till närundervisning i höst i enlighet med de rekommendationer undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen och THL utfärdat. En av Arbis huvudstyrkor är just mötet med andra studerande i grupp samt lärarens närvaro och handledning.

ANPASSADE GRUPPSTORLEKAR

För att säkerställa de krav på säkerhetsavstånd som gäller kommer Arbis temporärt att minska storleken på en del grupper i höst. Det gäller framför allt de grupper som har mer fysisk aktivitet som t.ex. en del gymnastik-, och motions- och yogakurser.

FLER KURSER UTOMHUS

Arbis erbjuder i höst något fler kurser än tidigare som helt eller delvis är förlagda utomhus. Exempel på sådana är besök i naturgrottor i Åboregionen, flyttfågelmorgon på Hirvensalo, pröva på betongarbete, crossnature, stadsvandringar i Åbo med historiska infallsvinklar m.m. Desstuom kan en del av kurserna i institutshuset förlägga delar av undervisningen i den närliggande Samppalinnaparken.

SENARELAGD FAKTURERING

Eftersom coronan fortfarande är aktiv såväl i Åbo som i hela Finland kan snabba förändringar i Arbis kursverksamhet ske under hösten. Besluten fattas i samråd mellan stadens bildningssektor och smittskyddsläkare. För att garantera de studerandes rättigheter kommer Arbis i höst undantagsvis att sända ut fakturorna för kurserna i slutet av kurserna. På det sättet kan fakturorna bättre anpassas till den aktuella situationen. I normala fall sänder Arbis ut fakturorna strax efter att kurserna börjat.

BEREDSKAP FÖR DISTANSUNDERVISNING

Om situationen det kräver har en del kurser beredskap att flytta över till distansundervisning. Men alla ämnen och kurser kan inte ges på distans. Eftersom Arbis normalt har över 3000 kursdeltagare finns det också andra praktiska orsaker som begränsar distansundervisning för alla. Enligt den kartläggning som Arbis gjort kan vid behov ca 2/3 av alla kurser övergå till distans. Endast nybörjarkursen i italienska startar direkt helt och hållet på distans p.g.a. anda skäl.

ALLA BÄR ANSVAR

Arbis jobbar för att alla studiemiljöer ska vara så säkra som möjligt också under hösten. På Arbis finns det goda möjligheter att sköta sin handhygien med tvål och vatten eller med handsprit. Den som vill använda mun- och nässkydd eller ett visir är självfallet välkommen att göra det. Ansvaret för att hindra coronan att spridas ligger på oss alla. Har man det minsta symptom ska man inte komma till Arbis. Har man besökt något av högriskländerna ska man hålla sig i frivillig karantän i 14 dagar. Följ med THL:s direktiv.

Välkommen till Arbis!

Sixten Westerby, rektor

 

Kommentarer inaktiverade för ANMÄL DIG TILL ARBIS FR.O.M 12.8.2020 KL. 18.00

Under Yleinen

Kommentarer är stängda.