Svenskan och finskan – lånord av varandra

Visste du att finskans ”tikku” och ”tuoli” härstammar från svenskans ord ”sticka” och ”stol”? Eller att ordet ”pojke” har lånats in från finska? Lånord finns överallt i språket utan att vi alltid lägger märke till dem. Lånorden kan dessutom berätta en hel del om hur språken har låtit tidigare och utvecklats över tid. Språkvetaren Martin Persson gör på sin föreläsning oss uppmärksamma på lånord som vi inte kommit att tänka på och redogör närmare för hur svenska ord kan bli finska och vice versa. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 4.3 kl. 15 på denna adress!

Undervisningen under skolornas sportlov

Under vecka 8 (17-23.2.2020) hålls inga kurser i institutshuset. Däremot träffas båda keramikgrupperna på torsdag i Åsalen. Kansliet kan nås per mejl (arbis@turku.fi) eller telefon (044 907 47 37) under hela veckan.

No classes in the Arbis house during week 8 (17-23/2/2020). The office personnel can be reached by e-mail (arbis@turku.fi) or by telephone (044 907 47 37).

Gör din egen babymat

Foto: Christian Hermann / Unsplash

Lär dig göra babymat med Rebecca Börman. På matlagningskursen gör vi både nyttig babymat som smakar gott och går igenom teori om vad man ska tänka på när man gör babymat samt recept och olika tillagningsmetoder. Rätterna är enkla att göra både en babyvariant av och en variant som faller den övriga familjen i smaken.

Tid: Torsdagen 5.3 kl. 17.30

Plats: S:t Olofsskolan

Pris: 10€ + materialavgift på 5-8€/deltagare

Anmäl dig senast 26.2. Anmälningar och mera information via kurshemsidan här eller på kansliet, Kaskisgatan 5, 5:e våningen.

Marcus Rosenlund om väder, klimat och människan 26.2

Klimatet förändras och vi med det. Men livet på jorden förändrar i sin tur klimatet. Marcus Rosenlund, prisbelönt vetenskapsförfattare och journalist, bjuder på sin föreläsning på historiska klimatfakta och exempel på hur väder och vind har påverkat – och fortsätter att påverka – hela civilisationer. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 26.2 kl. 15 via denna länk!

Ett val utan like

Vad ska man känna till inför det kommande presidentvalet i USA? Kom och lyssna på Claus Stolpe, dubbeldoktorn som specialiserat sig på amerikansk politik. Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 5.2 kl. 15 via den här länken!

Kom igång med sparande och placeringar!

Är du intresserad av att spara för framtiden, pensionen eller barnen? Vill du börja placera men vet inte vilka risker det lönar sig att ta? På Arbisföreläsningen ”Sparandets och placerandets ABC” onsdagen den 29 januari går vi under EM Anna-Kajsa Lauréns ledning igenom grundläggande begrepp och olika spar- och placeringsalternativ. Läs mer och anmäl dig via den här länken senast 29.1 kl. 13.00!

Årets första föreläsning: Urbefolkningens kamp om landrättigheter 22.1

Hur är det att leva i Amazonas jämfört med i Pargas? Varför är kampen om urbefolkningens landrättigheter i Amazonas aktuell? Den 17-åriga miljö- och människorättsaktivisten Helena Sirén Gualinga studerar vid Katedralskolan i Åbo men är delvis uppvuxen i Ecuador. Den 22 januari föreläser hon på Arbis. Läs mer om henne och om föreläsningen och anmäl dig senast 21.1 via denna länk!

ARBIS KURSDELTAGARE ÖKADE MED LÅNGT MER ÄN DUBBELT UNDER 2010-TALET

ARBIS – VÄXTE MED HELA 121 % UNDER 2010-TALET:

UNGA KVINNOR – ARBIS STÖRSTA STUDERANDEGRUPP 2019

 Arbis i Åbo fortsatte igen att växa under 2019. Antalet kursdeltagare ökade med 6,9 % jämfört med 2018. Trenden har varit kraftigt stigande under de senaste åren. År 2019 var deltagarantalet hela 121 % större än i början av årtiondet. Kursdeltagarantalet passerade 3000-strecket och nådde 3085.

JÄMN ÅLDERSFÖRDELNING

Arbis i Åbo har en för sektorn ovanligt jämn åldersfördelning bland sina studerande. Totalt sett var gruppen 25-34-åringar den överlägset största följd av 65-69-åringarna. Den största enskilda åldersgruppen vid Arbis i Åbo under 2019 var unga kvinnor i åldern 25-29. Den mest sällsynta kursdeltagaren var däremot en man i åldern 55-59. Männen utgjorde totalt 27,6 % av de studerande. Siffran har vuxit något jämfört med 2018.

MÅNGA MODERSMÅL

Under 2019 uppgav de studerande 29 olika modersmål. Den största gruppen var givetvis de svenskspråkiga som var nästan 80 % av de studerande. De med finska som modersmål var 18,6 och drygt 10 % hade ett annat modersmål. Den största gruppen av de utländska modersmålen var engelskan följd av ryskan och tyskan.

YOGA, FÖRINTELSE OCH SVENSKA LOCKADE MEST

Yogan i olika former är den ämnesgrupp som intresserade mest under året. Bland föreläsningarna lockade Piotr Zettingers föreläsning om ett barns öde i Polen under förintelsen mest åhörare. Till årets toppföreläsningar hörde också Mikael Reuters ”Finlandssvenskan och sverigesvenskan” samt Kerstin Kronvalls ”Hur är grannsämjan med Ryssland?”

GOD RESPONS

Även om antalet kursdeltagare är viktigt måste man komma ihåg att till Arbis uppdrag hör att ge undervisning också för mindre specialgrupper där antalet studerande är begränsat. Det gäller t.ex. för personer som drabbats av afasi eller för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare ett viktigt mått för Arbis verksamhet är svaren i den elektroniska responsblankett Arbis sänder ut till alla deltagare efter varje avslutad kurs och föreläsning. Svaren är i regel mycket goda, vilket tillsammans med de växande deltagarsiffrorna borgar för att Arbis jobbar i rätt riktning

VÅRTERMINEN 2020

Anmälningarna till vårens kurser och föreläsningar pågår kontinuerligt på www.aboarbis.fi.

Arbis kansli kan man besöka igen den 7 januari 2020 efter helgerna.