Bekanta dig med Arbis studieprogram för hösten 2020

Du kommer till höstens studieprogram genom att klicka på länken Kurser/Anmälningar här intill.

Anmälningstiden börjar kl. 18.00 onsdag 12.8.2020 såväl via nätet som på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.

Eftersom utvecklingen av coronasituationen i Finland är oviss har Arbis beredskap för snabba förändringar under hösten. Dels kan en del kurser övergå till distansundervisning, dels kan grupptorlekarna justeras och dels kan en del kurser ha en del av sin verksamhet utomhus.  Meddelande om eventuella förändringar ser du snabbast här på vår webbplats. Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Åbo stad ger.

Alla höstens föreläsningar är avgiftsfria för den som förhandsanmäler sig.  Anmäler man sig först vid dörren faktureras 5 €. Också finska Turun suomenkielinen työväenopistos föreläsningar är avgiftsfria för alla under hösten 2020.  På detta sätt vill vi delvis kompensera för de kurser som måste avbrytas p.g.a. coronaempidemin under våren 2020.

Kommentarer inaktiverade för Bekanta dig med Arbis studieprogram för hösten 2020

Under Yleinen

Kommentarer är stängda.