DAGS ATT ANMÄLA DIG TILL HÖSTENS KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Anmälningstiden börjar kl. 18.00 onsdag 12.8.2020 såväl via nätet som på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.

Du kommer till höstens studieprogram och anmälningssidorna genom att klicka på länken Kurser/Anmälningar här intill.

Eftersom utvecklingen av coronasituationen i Finland är oviss har Arbis beredskap för snabba förändringar under hösten. Dels kan en del kurser övergå till distansundervisning, dels kan grupptorlekarna justeras och dels kan en del kurser ha en del av sin verksamhet utomhus.  Vi meddelar  direkt dem som anmält sig till kurser som berörs av eventuella förändringar.  Arbis följer de direktiv THL, statsmakten och Åbo stad ger.

Faktureringen av höstens kurser sker i höst undantagsvis strax innan kurserna avslutas för att kunna anpassa kurspriserna till situationen om eventuella förändringar sker i kursernas omfattning.

Alla höstens föreläsningar är avgiftsfria för den som förhandsanmäler sig.  Anmäler man sig först vid dörren faktureras 5 €. Också finska Turun suomenkielinen työväenopistos föreläsningar är avgiftsfria för alla under hösten 2020.  På detta sätt vill vi delvis kompensera för de kurser som måste avbrytas p.g.a. coronaempidemin under våren 2020.

Kom inte till Arbis om du är sjuk eller kommit från något högriskland inom 14 dagar. Tänk såsom alltid på säkerhetsavstånden och handhygienen etc.

 

 

Kommentarer inaktiverade för DAGS ATT ANMÄLA DIG TILL HÖSTENS KURSER/FÖRELÄSNINGAR

Under Yleinen

Kommentarer är stängda.