Anmälningsvillkor

Du anmäler dig till kurser och föreläsningar genom den elektroniska kursportalen. Notera att vi informerar dig endast om kursen inte blir av.

Anmälan

 • nätanmälningstiden på Arbis kurshemsidor till höstens kurser och föreläsningar började onsdag 11.8.2021 kl. 18.00. Lättast anmäler du dig via nätet där kursprogrammet kontinuerligt uppdateras. För den som inte använder dator går det att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 från och med samma tid som ovan.
 • de flesta av höstens kurser börjar veckorna 35 och 36. Vissa kurser börjar dock tidigare, och kortkurser och föreläsningar startar även senare under våren.
 • dataprogrammet meddelar direkt om du fått en kursplats samt skickar dig ett e-postmeddelande till den adress du uppgett. Något annat bevis får du inte. Anteckna anmälningsnumret du får vid anmälan; det kan behövas om du avanmäler dig.
 • om du ej ryms med på kursen får du en reservplats. Arbis meddelar dig personligen om du senare får plats på kursen. Till vissa kurser är anmälningskriterierna också andra än enbart snabbhet; i så fall står det i kursbeskrivningen.

Eventuella avvikelser från det normala p.g.a. coronaepidemin

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker minst en vecka före kursstarten. Kursfakturan sänds under hösten 2021 undantagsvis ut först mot slutet av kursen.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem  övergår till distansundervisning via nätet. Uppstår detta behov meddelas de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

Avanmälan, avbrytande och inhibering av kurs

 • eventuell kursannullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före planerat startdatum för kursen om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis.
 • om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid (senast en vecka innan kursstart om inte annat anges) eller har sjukintyg har du förbundit dig att betala kursavgiften. Obetald kursavgift går till indrivning.
 • läraren tar inte emot anmälning/annullering. Annullera via samma nätanmälningsadress och med ditt anmälningsnummer. Arbis kanslipersonal kan i nödfall också göra det.
 • om du avbryter kursen efter att kursen startat, meddela: arbis@turku.fi eller med textmeddelande: 044 907 4737.
  Notera: om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid eller har sjukintyg har du förbundit dig att betala kursavgiften. Obetald kursavgift går till indrivning. För betalningspåminnelse tillkommer en avgift som läggs till fakturan.
 • om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår återbetalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 € återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter om Arbis drabbas av force majeure.

Rådgivning för anmälning

Om du har svårigheter med nätanmälningen, kontakta Arbis per tfn 044 907 4737 eller med textmeddelande eller e-post: arbis@turku.fi

Avgifter

 • om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala kursavgiften.
 • alla kursavgifter (även enstaka föreläsningar) faktureras per post – du får hem en räkning. Räkningarna skicks ut i olika sjok under hösten, alltid efter kursstart. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk stegvis. Om detta nämns skilt i kursbeskrivningen och även dessa kurser faktureras efter kursstart. Kursfakturan sänds under hösten 2021 undantagsvis ut först mot slutet av kursen.
 • kursavgift återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs, kan rektor besluta om avvikande avgift.
 • enstaka kursgånger som kan falla bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Övrigt

 • Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.
 • om kursen pågår längre än 90 min är en paus på 15 min inplanerad. Under heldagskurser är pausen i regel minst 60 min.
 • studerandena står själva för eventuellt studiematerial inklusive läroböcker och yogamattor.
 • avgiften för ett kursintyg är 10 €. Om du vill ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.
 • Café Dominic på entréplan är i regel öppet mån.-tors. kl. 9.30-19.00 under undervisningsperioderna. Lunch kl. 11.30-14.30 från måndag till torsdag.