Taide- ja retkipäivät yläkoulussa

Viimeisen kouluviikon torstaina yhdeksännen luokan oppilaat viettivät ysigaalaa. Tukioppilaiden ponnistelujen tuloksena oli syntynyt ohjelma ja estradi erilaisia kunniamainintoja saaville luokkatovereille. Seitsemännet ja kahdeksannet luokat viettivät päiviä pelaillen sisällä ja ulkona. Kaikki oppilaat pääsivät katsomaan yhdeksänsien musiikkiluokkalaisten musikaalin. Taidepäivän antiin kuului vaikuttavia esityksiä lukudiblomeista ja tietenkin kuvataiteen lopputyönäyttely. Perjantai vietettiin retkeillen luokanohjaajan kanssa.

Liikkuva koulu luokilla 1 – 6

Puolalan alakoulun peruskorjaus on valmis, ja ensimmäinen kouluvuosi päivitetyssä koulurakennuksessa on nyt takana. Toivotaan liikkuvan koulunkin puolesta, että koronakin on pian takana. Lukuvuonna 2020-2021 liikuttiin jälleen päivittäin osana kouluarkea, vaikkakin poikkeuksellisena aikana. Peruskorjauksen myötä koulun liikuntavälineitä uusittiin ja niistä saivatkin kaikki iloita niin liikuntatunneilla kuin myös välitunneilla ja muilla oppitunneilla.

Lukuvuoden aikana järjestettiin erilaisia teemoja pitkin lukuvuotta, ja tänä lukuvuonna oli samanlaisia teemoja kuin aikaisemminkin. Meillä oli koulussa mukavaa liikunnallista yhdessäoloa käytävägolfin ja puistoretkien myötä. Lukuvuoden aikana jokainen luokka sai omat liikunnalliset toimintakortit, joita sai käyttää oppitunneilla. Myöskin liikunnallista taukojumppaa toteuttiin luokissa BreakBro-sovelluksen myötä. Lukuvuoden aikana kuudennen vuosiluokan välituntiliikuttajat leikittivät ja järjestivät reipasta liikkumista välituntisin. Lisäksi keväällä saimme uusia välituntivälineitä, joita olikin odotettu pitkään. Välituntiliikuttajat auttoivatkin mukavasti välituntisin välituntivälineiden käyttämisessä.

terveisin,
Liikkuvan koulun Minna & Toni

Liikkuva koulu yläkoulussa

Liikkuvassa koulussa on tänä vuonna ollut tavoitteena oppilaiden osallistaminen toimintaan. Yhteiskäytössä olevat välituntivälineet ovat tämän vuoden olleet varastossa ja sisävälitunnit salissa odottavat vielä parempaa aikaa.

Ensimmäistä kertaa valittiin oppilaskunnan hallitukseen kaksi Liikkuvan koulun edustajaa. Nämä oppilaat tuovat kokouksissa ja päätöksissä esille Liikkuvan koulun tavoitteita ja niiden mukaista toimintaa.

Edustajat myös osallistuvat SPIN-oppilasryhmään. SPIN-oppilaaksi saa oman kiinnostuksen mukaan osallistua oppilas, joka haluaa omalla esimerkillään ja ideoillaan tuoda liikettä mukaan koulupäiviin. SPIN-oppilaat osallistuivat syyslukukaudella koulutukseen, jossa suunniteltiin liikettä lisäävää toimintaa välitunneille juuri meidän koulumme tarpeista ja mahdollisuuksista lähtien. SPIN-oppilaat ovat tänä vuonna suunnitelleet kaksi liikuntapäivää ja liikunnallista joulukalenteria, mutta koronarajoitusten takia nämä jäivät toteuttamatta. Hyviä ideoita on varastossa tulevaa lukuvuotta varten!

Monialaiset oppimiskokonaisuudet alakoulussa

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan koulukohtaisesti. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia asioita toiminnallisesti. Puolalan koulun syyslukukauden monialainen kokonaisuus alkoi heti koulun alettua elokuussa.

Elokuisen viikon tarkoituksena oli sekä etäopiskelun että kesän jälkeen toivottaa tervetulleeksi kaikki oppilaat toiminnan, leikin ja ryhmäytymisen avulla. Tavoitteena oli myös tutustua koulutaloon, sen uusiin opetustiloihin ja lähiympäristöön.

Kevään monialaiset opinnot keskittyivät kestävään kehitykseen. MOK-viikon aluksi kuulimme Pidä Saaristo Siistinä ry:n Julia Jännärin esitelmän Saaristoluonnosta ja sen roskaisuudesta sekä siitä, mitä roskaisuudelle voisimme yhdessä tehdä. Viikon aikana kaikki Puolalan alakoulun oppilaat osallistuivat SiistiBiitsi-talkoihin Aurajoen rannalla ja keskustan puistoissa. Aurajoen rantamilta ja lähipuistoista pois kerätyt roskat tilastoitiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n SiistiBiitsi-talkoiden tapaan. Tilastointia toteutettiin sekä paperilla että sähköisellä sovelluksella. Yhteensä koulumme oppilaat keräsivät MOK-viikon aikana 18 589 roskaa. Yhteistyö Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa jatkuu myös ensi vuonna.

MOK-viikon aikana luokissa toteutettiin lukuisilla eri tavoilla lähivesiin ja lähiympäristöön liittyviä projekteja. Kieliluokilla teemaa käsiteltiin myös vieraalla kielellä. MOK-viikon teemaan liittyen monissa luokissa tehtiin näyttäviä kuvataiteen töitä. Musiikkiluokilla tehtiin itse musiikkia kotoa tuotujen roskien avulla. Soittimina toimivat esimerkiksi pahvinpalaset, metallipurkit, muovipussit ja paperi.

12 kuvataiteessa tehtyä maalausta, joissa on hylkeitä. Hylkeiden ympärillä on saksan kielisiä sanoja ja lauseita, jotka kertovat hylkeistä.
MOK-viikon aikana tehtyjä ihania kuvataiteen töitä.

Osana MOK-viikkoa haastoimme itsemme ja toisemme kokemaan luontoa uusilla tavoilla ja tekemään erilaisia luontoystävällisiä valintoja arjessamme. Nämä luontohaasteet saivat innostuneen vastaanoton ja kaikkein innostuneimmat luokat palkittiin huhtikuussa diplomeilla. Koulustamme löytyi hurja määrä myös koko luontohaasteruudukon täyteen saaneita oppilaita.

Poikkeavien olojen paineessa syntyi uutta

Opetukseen ja oppimiseen syntyi uusia toimintamalleja, koska kaikessa koulunkäynnissä pyrittin varjeltumaan koronavirukselta ja lähikontakteilta. Tietoteknisten laitteiden, digitaalisten oppimisalustojen ja sovellusten käyttötaito vahvistui ja kuin vaivihkaa muodostui varsin monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi sekä opettajille että oppilaille. Digitaalinen toimiminen kehittyi huimasti. Osa opitusta jäi suoraan käyttöön ja osa jatkokehittelyn alle.

Opettajamme Janne Maunu teki vuoden aikana aikamoisen urakan: hän kuvasi noin 150 fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan videota, joita oppilaat voivat katsoa hänen Youtube-tililtään. Lisäksi hän rakensi oman opetuksensa OneNote alustalle tueksi oppilaiden portfoliotyöskentelylle ja jakoi kaiken kollegojensa käyttöön.

Youtube -vidoiden kuvanauha, jossa on soittolistat eri luokkien fysiikan, kemian ja matematiikan opetusvideoista.

 

Uudet kotitalousluokat saatiin käyttöön

Alakoulun remontin valmistuessa, saatiin rakennukseen käyttöön myös uudet kotitalousluokat. Yhdestä kotitalousluokasta ja yhdestä pienopetustilasta (ns. porrasluokka) tehtiin kaksi kotitalousluokkaa ja niiden väliin yhteinen ruokailu-ja opiskelutila, joka soveltuu mainiosti muuhunkin opetukseen. Tänä vuonna tilassa on opetettu terveystietoa. Kotitalousopettajat Minna ja Marika saivat olla mukana tilojen suunnittelussa alusta alkaen. Tiedossa oli, että luokista tulisi pienet, mutta se ei opettajia huolettanut. Ensimmäistä kertaa oli mahdollisuus saada molemmat tarvittavat kotitalousluokat vierekkäin, omaan kouluun.

Perinteiset ja totutut, sekä opettajille että oppilaille tutut kotitalousluokkien työskentelytavat tuuletettiin remontin yhteydessä. Luokkiin rakennettiin modernit saarekkeet, joiden äärellä oppilaat työskentelevät kuuden, kolmen tai kahden oppilaan ryhmissä opiskelutehtävien mukaan. Pienen ahtauden ja uudenlaiset ryhmäytymiset voi myös nähdä etuna: oppilaat oppivat suunnittelemaan työnjakoaan ja yhteistyötään vaihtelevammin ja pitämään työympäristönsä siistinä ja järjestyksessä. Kaikilla on mahdollisuus nähdä toinen toistensa työskentelyä ja pyykkihuolto on luonteva osa kotitaloustuntien toimintaa. Nykyisissä luokissa opetusryhmän yhteisöllisyys on uudella tavalla jatkuvasti läsnä. Opettajan ei myöskään tarvitse enää etsiä varastoon, vaatehuoltotilaan ja muihin erillisiin tiloihin kadonneita oppilaita, kun kaikki opiskeluun tarvittava on samassa tilassa.

Yhteinen, valoisa ja avara tila ruokailuun, johon molemmat kotitalousryhmät saapuvat valmiine ruokineen on suorastaan ylellinen. Erilaisiin teeman mukaisiin toteutuksiin ja juhlavampiinkin kattauksiin on hienot puitteet. Ruokailutila on helpotus myös silloin, kun luokan puolella on jotain palanut kattilan pohjaan. Tämän vuoden aikana olemme iloksemme todenneet, että uudet tilat ovat esteettiset ja käytännölliset!

Kuudensien luokkien Yrityskylä-päivä

Virtuaalinen Yrityskylä-peli auki kahdella tabletilla.
Tänä vuonna Yrityskyläpäivä toteutettiin pelin ohjaamana omissa luokissa.

6.-luokkien Yrityskylä-päivä järjestettiin tänä keväänä omissa luokissa koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Jo ennen varsinaista Yrityskylä-päivää oppilaat harjoittelivat opettajiensa johdolla työelämä- ja taloustaitoja, kirjoittivat työhakemuksen ja kävivät työhaastattelussa. Päivän järjestäjä Talous ja Nuoret, TAT, lähetti kouluun yritysten lahjoittamia välipalatuotteita ja herkkuja Yrityskylän kauppaa varten.

Yrityskylä-päivän aikana kuudesluokkalaiset hoitivat virtuaalisen pelin ohjaamina ammattiinsa kuuluvia työtehtäviä ja esittelivät työnsä tuloksia toisilleen. Tehtävissä harjoiteltiin käytännönläheisiä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, toimimista joustavasti eri tilanteissa sekä luovaa ongelmanratkaisua. Monelle päivän kohokohta oli oikeiden ostosten tekeminen itse ansaituilla palkkarahoilla.

Yhdeksäsluokkalaisten johtoryhmät kilpailivat Yrityskylässä

Puolalan koulun yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat lukuvuoden aikana Yrityskylään. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus, jota hallinnoi ja koordinoi Talous ja nuoret TAT.

Oppilaista muodostettiin tiimejä, joiden tehtävänä oli johtaa yritystä mahdollisimman hyvin, myydä tuotteita hyvällä hinnalla ja toimittaa tuotteet ajoissa asiakkaille. Hyvistä matemaattisista taidoista oli johtoryhmän jäsenille hyötyä. Osa myyntineuvotteluista käytiin englannin kielellä. Myytävänä tuotteena yläkoulun Yrityskylässä oli esim. Elovenan tumma suklaa välipalakeksi. Voittajatiimi oli lopulta se, joka oli saanut kasvatettua liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan.

Oppilaiden mielestä parin tunnin pelikokonaisuus oli mukavaa vaihtelua tavalliseen kouluarkeen. Järjestävä taho kehui vuolaasti koulumme oppilaita, koska he suoriutuivat erinomaisesti pelin tarjoamista haasteista. Oppilaat olivat hyvin innokkaita, kekseliäitä ja lisäksi hyvät argumentointitaidot saivat järjestäjiltä kiitosta.

5 oppilasta istuu pöydän ympärillä.
9E –luokan oppilaita (vasemmalta) Roni Hämäläinen, Kalle Niittynen, Lotta Suominen, Dorin Junno ja Nuutti Mialon.

Knit’n’Tag Aurajokirannassa

Puolalan yläkoulun oppilaat osallistuivat yhdessä Puropellon ja Topeliuksen koulujen käsityöryhmien kanssa jokirannan puiden pukemiseen 8. – 23. 5. Tapahtuma oli Åbolands hantverk rf / Taito Åboland joka toinen vuosi järjestämä Knit’n’Tag Turku -tapahtuma, jossa Aurajokirannan puut koristeltiin jo viidettä kertaa neulegraffiteilla.

Neulegraffitien tekemisessä ei ole oikeaa tai väärää tapaa, vaan tyyli oli vapaa kaupunkitaideteoksen toteuttamiseen! Vapaamuotoinen teema vuodelle 2021 oli ”Yhdessä”. Oppilaidemme työn nimi oli ”Oppimassa”. Punaisen viruksen varjostaessa vuottamme, harjoittelimme etä- ja lähiopetuksessa neulomaan ja virkkaamaan. Pienen tilkun ääressä syntyi ymmärrys perinteisimmistä lankatekniikoista ja syttyipä kipinä joillekkin isompiinkin neule- tai virkkausprojekteihin.