Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitajat

Koulun terveydenhoitajat Viivi Yli-Alho ja Ulla Lehto ovat olleet tänä lukuvuonna kouluilla päivittäin. Oppilaille on pyritty suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset. Koronavuosi on kuitenkin hieman heijastunut kouluterveydenhuollon tarkastuksiin.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1-, 5- ja 8.-luokkalaisille. Terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.-luokkalaisten tarkastukseen. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuksiin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa ja osallistuvat oppilashuoltotyöhön.

Koulupsykologit ja -kuraattorit

Lukuvuoden 2022−2023 aikana Puolalan koulun koulupsykologeissa ja -kuraattoreissa nähtiin uusia kasvoja. Syyslukukauden aluksi alakoulun puolella aloitti koulupsykologina Taija Teppola ja yläkoulussa Anniina Tuominen. Alakoulussa koulupsykologi oli paikalla viitenä päivänä viikossa ja yläkoulussa kahtena päivänä.

Syyslukukaudella Jenni Teräs työskenteli tuttuun tapaan sekä ala- että yläkouluissa. Kevätlukukauden aluksi koulukuraattoriresurssia saatiin lisää ja alakoulussa aloitti Riia Viherkoski. Näin alakoulu sai koulukuraattoripalvelut viideksi päiväksi viikossa aiemman kahden päivän sijaan. Jenni Teräs oli edelleen yläkoulussa kolmena päivänä viikossa.

Koulukuraattorit ja -psykologit tekivät lukuvuonna oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteisöllistä työtä oppilasryhmien kanssa sekä yhteistyötä opettajien, vanhempien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa.