Puolalan yläkoulun englannin kieliluokkien toiminta

Perinteisiä teatterikäyntejä tai työpajoja emme tänäkään lukuvuonna voineet toteuttaa emmekä kutsua kouluun vierailijoita. Onneksi kuitenkin kielenelävöittäjänä toiminut Pennsylvaniasta kotoisin oleva Anna Pfefferle toi kieli- ja kulttuurituntemustaan arjen koulutyöhön englannin kieliluokille.

Etualalla oppilaita pulpeteissa selkä päin. Opettaja seisoo ja seruraa oppilaiden työskentelyä.
8b-luokkalaisia natiiviopettaja Annan tunnilla.

Marraskuussa yläkoulun englannin kieliluokilla vieraili ryhmä Puolalanmäen lukion vaihto-opiskelijoita. Ranskalaiset nuoret olivat päässeet Turkuun kolmeksi viikoksi vaihtoon Ranskan instituutin Mistral Boreal-ohjelman kautta. Ranskalaiset lukiolaiset kertoivat omasta kotipaikastaan ja koulunkäynnistä Ranskassa. Suunnittelimme ennakkoon kysymyksiä ja yläkoululaiset kyselivät ranskalaisilta nuorilta heidän elämästään, koulusta ja arjesta Ranskassa sekä heidän ensivaikutelmistaan Suomessa. Lisäksi pelasimme yhdessä myös kielipelejä. Huhtikuun alussa saimme vielä vieraaksi ranskalaisen Samin, joka on ensimmäisen vuoden lukiolainen Troyesin kaupungista.

8b-luokka osallistui Hollanti-vaihtoprojektiin etänä. Englannin kieliluokkien Hollanti-projektista on erillinen juttu vuosikertomuksessa. Koska 9b-luokka ei päässyt matkustamaan Hollantiin he viettivät kolme päivää viimeisestä kouluviikosta Harvan saaressa. NMKY:n yhteistyötaitoja vaativa toiminnallinen leiriohjelma yhtenäisti entisestään yhdeksän vuotta toisensa tunteneita nuoria. Ensimmäisenä iltana oppilaat pitivät kodassa toisistaan puheita, joiden perusteella toiset päättelivät kenestä on kyse.  Ysit kirjoittivat itselleen 10 vuoden päähän kirjeitä, joissa kertoivat haaveistaan, unelmistaan ja suurista salaisuuksista, jotka paljastetaan 10 vuoden päästä. Silloin tavataan uudelleen! Alla kuvakavalkadi 9b:n leirikoulun tunnelmista.