Oppilasvaihto Kölnin Schiller-Gymnasiumin kanssa

Lukiollamme on partnerikoulu Turun ystävyyskaupungissa Kölnissä. Koulun nimi on Schiller-Gymnasium ja se sijaitsee viehättävässä Sülzin kaupunginosassa. Toteutamme joka vuosi noin viikon mittaisen oppilasvaihdon Schiller-Gymnasiumin kanssa. Pitkän saksan opiskelijamme osallistuvat vaihtoon pääsääntöisesti ensimmäisen lukiovuotensa aikana ja lyhyen saksan opiskelijat toisena vuonnaan. Oppilasvaihto perustuu vastavuoroisuuteen: Opiskelijoille valitaan toisesta koulusta partneri, jonka perheessä tuo viikko eletään. Opiskelijat käyvät partnerioppilaidensa kanssa koulua, minkä lisäksi on erillistä yhteistä ohjelmaa, jonka tavoitteena on tutustua toisen maan kulttuuriin sekä Turun ja Kölnin nähtävyyksiin.

Oppilasvaihtotoiminnallamme haluamme ennen kaikkea tarjota nuorille tilaisuuden tutustua toisen maan kulttuuriin osallistumalla tavallisen arjen viettoon asumalla paikallisessa perheessä. Suomalaiset opiskelijat saavat näin tietysti myös ainutlaatuisen tilaisuuden harjoittaa koulussa oppimaansa saksan kieltä.

Seuraa vuoden 2022 vaihdon Insta-tiliä!

 

Puolalanmäki mukana PASCH-koulujen verkostossa

PASCH-koulujen verkoston logo ja linkki

Puolalanmäen lukio on vuodesta 2014 lähtien ollut Deutsches Sprachdiplom -koulu ja samalla osa kansainvälistä PASCH-koulujen verkostoa. Kumppanuuskouluprojekti Schulen: Partner der Zukunft – Koulut: tulevaisuuden tekijät (PASCH) yhdistää maailmanlaajuiseksi verkostoksi yli 2000 koulua, joilla on erityinen suhde Saksaan. Goethe-Institut huolehtii noin 600 PASCH-koulusta yli 100 maassa maiden omien koulutusjärjestelmien puitteissa.

PASCH-projekti syntyi 2008 Saksan ulkoministeriön aloitteesta. Projektin koordinoinnista vastaa Saksan ulkoministeriö ja sen yhteistyökumppaneita ovat Saksan ulkomaankoulujen keskusvirasto, Goethe-Institut, korkeakouluvaihdosta vastaava DAAD ja PAD – Saksan osavaltioiden opetusministerikonferenssin koululaisvaihtojärjestö.

PASCH -projektin johtoajatukset:

  • koulutus luo mahdollisuuksia
  • monikielisyys avartaa näköaloja
  • kieli ja koulutus kaikkien saataville
  • kansainvälisen oppiyhteisö ratkoo yhdessä tulevaisuuden ongelmia

DSD II – Saksan kielidiplomi

 

Sprachdiplom logo ja linkki.

Saksan kielidiplomi DSD II on virallinen kielitutkinto, josta vastaa Saksan liittotasavallan kulttuuriministeriö. Kielidiplomin suorittaminen osoittaa, että sinulla on sellainen saksan kielen taito, että olet oikeutettu vastaanottamaan opiskelupaikan saksankielisestä yliopistosta tai korkeakoulusta. DSD II:n taso vastaa Eurooppalainen viitekehyksen tasoja B2 tai C1.   Kielidiplomi on arvokas myös työmarkkinoilla, koska se on kansainvälisesti tunnettu ja hyväksytty tutkinto.

Saksan kielidiplomin voi suorittaa vain kouluissa, jotka on virallisesti hyväksytty ns. DSD -kouluiksi. DSD -koulun tulee osoittaa, että se pystyy valmentamaan opiskelijoitaan kielitutkintoon. Puolalanmäen lukio on syksystä 2014 virallisesti hyväksytty DSD-koulu. DSD-kokeen suorittamisesta saa todistuksena diplomin, joka jaetaan Saksan suurlähetystössä.

Kielidiplomikoe koostuu neljästä osiosta, jotka mittaavat tekstin tuottamisen taitoa, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä sekä suullista kielitaitoa. Kirjalliset kokeet suoritetaan koulussamme mutta arvioidaan Saksassa ja suullinen koe suoritetaan ja arvioidaan omassa koulussamme.

DSD – das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zusammenkunft der Kultusminister der Länder)

Das DSD II ist eine staatliche Prüfung des deutschen Kulturministeriums, und sie dient zum Nachweisen deutscher Sprachkenntnisse. Das Ablegen von DSD II ist ein Nachweis, dass Ihre Sprachkenntnisse für die Aufnahme eines Studiums in Deutschland ausreichend sind. Das Niveau bei dem DSD II entspricht den Niveaustufen B2 oder C1 nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Auch wenn Sie nicht in Deutschland studieren werden, kann das Diplom für Sie hilfreich sein, wenn Sie Ihre Deutschkenntnisse nachweisen wollen.

Die DSD -Prüfung wird im Ausland an Schulen abgenommen, die offiziell als DSD –Schulen anerkannt worden sind, d.h. diese Schulen müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, durch ihren Deutschunterricht die Schüler gut auf das DSD vorzubereiten. Puolalanmäen lukio ist seit 2014 eine anerkannte DSD-Schule.

Sie werden in vier Kompetenzbereichen geprüft: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Dementsprechend ist die Prüfung in vier Teile gegliedert: Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftliche Kommunikation, Mündliche Kommunikation.