Puolalanmäen lukiossa toteutetaan yhtenä opetussuunnitelman teemaopintoihin kuuluvana kurssina Aktiivinen maailmankansalainen -kurssi. Kurssin tavoitteena on saada lukiolaiset ja Turussa asuvat maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaamaan.

Yhteistyökumppanina on SPR, jonka koulutus valmistaa lukiolaisia toimimaan monikulttuurisissa ympäristöissä. Koulutuksen jälkeen suunnitellaan yhdessä, millaisiin Turussa toteutuviin monikulttuurisiin toimintoihin osallistutaan. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat mieleisensä toimintamuodot. Lisäksi suunnitellaan itse erilaisia monikulttuurisia toimintoja ja tapahtumia kurssin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näitä ovat olleet esimerkiksi peruskouluun valmistava opetus (valmo), Pansion vastaanottokeskus, SPR:n nuorten ryhmäkoti, Globaalinuoret ry ja Mikaelin seurakunta.

Edla, ylioppilas v. 2018:
”Kurssin aikana ehdimme tehdä monia mielenkiintoisia ja mahtavia asioita monikulttuurisuuden parissa. Erilaiset aktiviteetit eivät mielestäni kuitenkaan olleet kurssin paras puoli vaan niiden jättämä vaikutus ajatusmaailmaani. Jokainen uusi kohtaaminen täysin tuntemattoman ja erilaisesta taustasta tulevan ihmisen kanssa opetti minulle jotain uutta maailmasta sekä itsestäni. Opin, että erilaisesta perspektiivistä katsottuna asiat voivat saada täysin eri merkityksen. Samalla kurssi aiheutti minulle kuitenkin myös ahdistusta, sillä ymmärsin, kuinka paljon meillä on vielä tekemistä esimerkiksi rasismin kitkemisessä yhteiskunnasta. Aktiivinen maailmankansalainen -kurssi on avartava kokemus, ja suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat tutkia omaa arvomaailmaansa ja olla mukana muutoksessa. Itse lähdin kurssille Emma Watsonin kuuluisien sanojen herättämänä: ”If not me, who? If not now, when?”