Luostarivuoren koulun yläkouluinfo

Yläkouluinfo pidetään 25.1.2021 klo 18.00 alkaen verkossa, Teams-ympäristössä.

Infotilaisuudessa kerrotaan yläkouluopiskelusta ja lisäksi esitellään koulun erikoislinjoja: Ruotsin kielikylpy, kuvataide ja liikunta.

Linkki infotilaisuuteen tulee näkyviin tähän sivuun tammikuun aikana.

Luostarivuoren koulun seitsemännelle vuosiluokalle otetaan vuosittain uusia oppilaita erityisesti liikuntalinjalle (kts oma osio yllä) testimenettelyn kautta enintään 27.

Kuvataideluokkaa voidaan täydentää erillisen testauksen kautta, mikäli Martin yksiköstä jatkavalla kuvataideluokalla on tilaa uusille oppilaille.

Yleensä tilaa on ollut pienelle määrälle uusia oppilaita.

Kielikylpyluokkaa voidaan täydentää myös, mikäli luokalla on tilaa ja lisäksi hakeutuvalla oppilaalla on vahva osaaminen ruotsin kielessä. Tämä osaaminen varmennetaan testin avulla.