Konsultaatio

Koulumme toimii alueellisena resurssikeskuksena, joka tarjoaa konsultointi ja tukipalveluja maakunnallisesti.

  • Opetuksen yksilöllistämisen ohjaus (OPS, HOJKS)
  • Eriyttämiseen ja pienluokkaopetukseen liittyvät työtavat ja opetusmenetelmät
  • Yhteistyö koulusijoituksissa ja tukipalveluissa
  • Konsultaatiot ja yhteistyö päiväkoteihin ja kouluihin
  • Yhteistyö ja konsultaatio aamu- ja iltapäivätoimintaan
  • Opetushenkilöstöjen koulutus
  • Pedagogiset iltapäivät
  • Strukturoidut tukijaksot