Etäkahvila työelämäyhteistyöstä 6.5. / Distanscafé om samarbete med arbetslivet 6.5.

Toukokuun etäkahvila: Työelämäyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan työelämäyhteistyöstä! 

Piritta Ekroth esittelee Tunne Työ 2.0-hanketta, jossa on tehty työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat useille lukioille pääkaupunkiseudulla ja itäisessä Suomessa. Hankkeessa on myös muuten kehitetty lukioiden työelämäyhteistyötä. Alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja ideoinnille. 

Aika: torstai 6.5. klo 16-17

Paikka:  Teams.

Distanscafé i maj:
Samarbete med arbetslivet

Välkommen att diskutera samarbete med arbetslivet!  

Piritta Ekroth presenterar projektet Tunne Työ 2.0, i vilket man gjort upp arbetslivsorienterade verksamhetsplaner för flera gymnasier i huvudstadsregionen och i östra Finland. Inom projektet har man också annars utvecklat gymnasiernas samarbete med arbetslivet. Efter presentationen har vi reserverat tid för frågor och brainstorming. 

Tidpunkt: torsdag 6.5. kl. 16-17.

Plats: Teams.

Etäkahvila ryhmänohjauksesta 22.4. / Distanscafé om grupphandledning 22.4.

Huhtikuun etäkahvila: Ryhmänohjaus

Tervetuloa keskustelemaan ryhmänohjauksen kehittämisestä! 

Aiheena on ryhmänohjauksen kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä. Kuulemme esimerkkejä kehitetyistä malleista ja ideoista, ja tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle ja ajatusten vaihdolle.

Aika: torstai 22.4.  klo 15.30-16.30

 

Distanscafé i april: Grupphandledning

Välkommen att diskutera hur man kunde utveckla grupphandledningen!

Temat är utvecklingen av grupphandledningen i den nya läroplanens anda.  Vi får höra om exempel på utvecklade modeller och idéer under utveckling. Tid har också reserverats för diskussion och idéutbyte. 

Tidpunkt: torsdag 22.4.  kl. 15.30-16.30

 

Etäkahvila korkeakouluyhteistyöstä 11.3. / Distanscafé om högskolesamarbete 11.3.

Maaliskuun etäkahvila: Korkeakouluyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan korkeakouluyhteistyöstä Turun yliopiston edustajien kanssa! 

Mari Kähkönen Turun yliopistosta ja Marjo Joshi sekä Katja Mäkinen Turun ammattikorkeakoulusta kertovat yhteistyöstä lukiokoulutuksen kanssa, ja tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle. Lukio-opettajien ja opojen näkökulmia tarvitaan yhteistyön suunnittelussa. 

Aika: torstai 11.3.  klo 15.30-16.30/17.00
Tarvittaessa keskustelu voi jatkua klo 17 asti.

Paikka:  Teams.

Distanscafé i mars: Högskolesamarbete

Välkommen att diskutera högskolesamarbete med representanter för Åbo Akademi och Novia!

Tutorlärarnätverkets följande distanscafé är torsdag 11.3 kl. 15.30-16.30/17. Rebecca Karlsson och Icca Krook från Åbo Akademi berättar om samarbetet med gymnasieutbildningen. Även en representant från Novia deltar. Tid för diskussion har också reserverats. Gymnasielärarnas och studiehandledarnas perspektiv behövs även i planeringen av samarbete.

Tidpunkt: torsdag 11.3.  kl. 15.30-16.30/17.00
Vid behov kan diskussionen fortsätta till kl. 17.

Plats: Teams.

Etäkahvila arvioinnista 4.2. / Distanscafé om utvärdering 4.2.

Helmikuun etäkahvila: Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

Etäcafetilaisuudessa kokoonnutaan aineryhmittäin vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia arvioinnin konkreettisista työkaluista. Kokeiluiden jakaminen ja ideointikeskustelu kollegoiden kanssa auttaa jokaisen työtä. Tervetuloa!

Aika: torstai 4.2.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Teams.

Ilmoittaudu mielellään viimeistään ma 1.2

 

Distanscafé i februari: Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

Under distanscafét samlas vi i ämnesgrupper för att utbyta tankar och erfarenheter om konkreta verktyg för utvärdering. Att dela med sig av sådant man provat på eller tillsammans med kollegor fundera på idéer och lösningar kan vara till stor hjälp i arbetet. Välkommen!

Tidpunkt: torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30

Plats: Teams.

Anmäl dig gärna senast må 1.2.

Kevään 2021 ohjelma / Program våren 2021

Kevään etäkahvilat

Etäkahvila-keskustelusarja LOPSin tueksi jatkuu neljällä tapaamisella keväällä 2021.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

Alustavat päivämäärät ja aiheet:

torstai 4.2.  klo 15.30-16.30 Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

torstai 11.3. klo 15.30-16.30/17.00 Korkeakouluyhteistyö

torstai 22.4. klo 15.30-16.30 Ryhmänohjaus tuleville ykkösille; uusi lops 

torstai 6.5. klo 16.00-17.00 (Huom! Aika) Työelämäyhteistyö

Paikka: Teams. 

Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä maanantaina. 

Linkit ilmoittautumisiin täältä viimeistään pari viikkoa ennen tapahtumaa. Linkki tapahtumaan on sivustolla ennen tilaisuuden alkamista. 

Keskustelun käytännöt: Keskustele, kuuntele, kunnioita. Tavoite on jakaa ja jalostaa ajatuksia. 

Vårens distanscaféer

Diskussionscaféerna med läroplansteman fortsätter med fyra träffar våren 2021.

Välkommen med att diskutera om aktuella teman!

Preliminära datum och teman:

torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30 Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

torsdag 11.3. kl. 15.30-16.30/17.00 Högskolesamarbete

torsdag 22.4. kl. 15.30-16.30 Grupphandledning för blivande ettor; nya lp

torsdag 6.5. kl. 16.00-17.00 (OBS! Tiden!) Samarbete med arbetslivet

Plats: Teams. 

Anmäl dig senast måndag samma vecka. 

Länkar till anmälningarna hittar du här senast ett par veckor på förhand och länkarna till caféerna innan tillställningarna börjar.

Praxis för diskussionerna: Diskutera, lyssna, respektera. Målet är att dela och utveckla tankar.