Etäkahvila kieliprofiilista / Distanscafé om språkprofilen

Syyskuun etäkahvila:
Kieliprofiili

Kieltenopettajien oma etäkahvila kieliprofiilin käyttöönotosta. Miten kieliprofiilin luominen ja käyttöönotto on sujunut? Onko alusta jo valittu? Mikä oli/tulee olemaan opiskelijoiden ensimmäinen tehtävä? Tule jakamaan ideoita, kokemuksia ja kysymyksiä käytännön toteutuksista!

Aika: torstai 9.9.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Google Meet
Tilaisuus on päättynyt.

Distanscafé i september:
Språkprofilen

Språklärarnas eget distanscafé om språkprofilen. Hur har skapandet och införandet av språkprofilen gått? Har ni redan valt ett underlag för profilen? Vad blev/kommer att bli de studerandes första uppgift? Kom och dela idéer, erfarenheter och frågor om det praktiska förverkligandet!

Tidpunkt: torsdag 9.9.  kl. 15.30-16.30

Plats: Google Meet
Tillställningen har avslutats.