Etäkahvila aineryhmissä 18.11. / Distanscafé i ämnesgrupper 18.11.

Marraskuun etäkahvila:

Etäcafe aineryhmittäin uuden LOPSin käyttöönotosta jatkuu!
Tule jakamaan kokemuksia ja ideoita kollegoiden kanssa.

Huom. Erityisopettajille oma ryhmä!

Aika: torstai 18.11.21  klo 15.30-16.30

Paikka:  Google Meet

Tilaisuus on päättynyt.

Distanscafé i november:

Distanscafé i ämnesgrupper om hur vi kommit igång med GLP2021 fortsätter!
Kom och dela dina erfarenheter och idéer med kollegor!

Obs: en egen grupp för speciallärare!

Tidpunkt: torsdag 18.11.  kl. 15.30-16.30

Plats: Google Meet

Tillfället har avslutats.