Etäkahvila korkeakouluyhteistyöstä 11.3. / Distanscafé om högskolesamarbete 11.3.

Maaliskuun etäkahvila: Korkeakouluyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan korkeakouluyhteistyöstä Turun yliopiston edustajien kanssa! 

Mari Kähkönen Turun yliopistosta ja Marjo Joshi sekä Katja Mäkinen Turun ammattikorkeakoulusta kertovat yhteistyöstä lukiokoulutuksen kanssa, ja tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle. Lukio-opettajien ja opojen näkökulmia tarvitaan yhteistyön suunnittelussa. 

Aika: torstai 11.3.  klo 15.30-16.30/17.00
Tarvittaessa keskustelu voi jatkua klo 17 asti.

Paikka:  Teams.

Distanscafé i mars: Högskolesamarbete

Välkommen att diskutera högskolesamarbete med representanter för Åbo Akademi och Novia!

Tutorlärarnätverkets följande distanscafé är torsdag 11.3 kl. 15.30-16.30/17. Rebecca Karlsson och Icca Krook från Åbo Akademi berättar om samarbetet med gymnasieutbildningen. Även en representant från Novia deltar. Tid för diskussion har också reserverats. Gymnasielärarnas och studiehandledarnas perspektiv behövs även i planeringen av samarbete.

Tidpunkt: torsdag 11.3.  kl. 15.30-16.30/17.00
Vid behov kan diskussionen fortsätta till kl. 17.

Plats: Teams.