Aiheita/Teman

Tutustu aiheisiin, joista tarjoamme tutorointeja. Ota yhteys suoraan tutoropettajaan (avaa aihe ja opettajat löytyvät sieltä), oman koulusi yhteysopettajaan tai verkoston koordinaattoriin Irma Piltoon, irma.pilto(at)turku.fi

Löydät myös koosteet/diat etäkahviloissa käydyistä keskusteluista.

Bekanta dig med olika teman där vi erbjuder tutorering. (Genom att klicka på länkarna hittar du en beskrivning av ämnet och lärarens kontakuppgifter.) Du kan kontakta tutorläraren direkt eller din egen skolas lärarlänk.

Du hittar även ev. material från diskussionerna under distanscaféerna.

Yhteisopettajuus / Kompanjonundervisning

Kokemuksia arvioinnin toteutuksista / Erfarenheter av utvärdering

Yrittäjyyskasvatus / Entreprenörsfostran

Korkeakouluyhteistyö / Högskolesamarbete

Oppimisen tuki / Stöd för lärande

Muita aiheita / Övriga teman