Etäkahvila työelämäyhteistyöstä 6.5. / Distanscafé om samarbete med arbetslivet 6.5.

Toukokuun etäkahvila: Työelämäyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan työelämäyhteistyöstä! 

Piritta Ekroth esittelee Tunne Työ 2.0-hanketta, jossa on tehty työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat useille lukioille pääkaupunkiseudulla ja itäisessä Suomessa. Hankkeessa on myös muuten kehitetty lukioiden työelämäyhteistyötä. Alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja ideoinnille. 

Aika: torstai 6.5. klo 16-17

Paikka:  Teams.

Distanscafé i maj:
Samarbete med arbetslivet

Välkommen att diskutera samarbete med arbetslivet!  

Piritta Ekroth presenterar projektet Tunne Työ 2.0, i vilket man gjort upp arbetslivsorienterade verksamhetsplaner för flera gymnasier i huvudstadsregionen och i östra Finland. Inom projektet har man också annars utvecklat gymnasiernas samarbete med arbetslivet. Efter presentationen har vi reserverat tid för frågor och brainstorming. 

Tidpunkt: torsdag 6.5. kl. 16-17.

Plats: Teams.