Turun seudun lukioiden tutoropettajat

Turun seudun lukioiden tutoropettajaverkosto tarjoaa vertaistukea ja ideoita toimivien pedagogisten keinojen kokeiluun. Me tutoropettajat olemme tavallisia lukion opettajia, jotka haluamme jakaa kokemuksiamme ja kokeilujemme tuloksia muiden samoja asioita pohtivien kanssa.

Tutorointihetken voi toteuttaa monilla eri tavoilla, esimerkiksi etäpalaverina, pedagogisena kahvilana tai tuokiona, työpajana, sähköpostipalaverina, koulutuksena tai metodinyyttäreinä.

Pohditko itseksesi tai kollegoittesi kanssa, miten  monipuolistaa arviointia tai  rakentaa yhteiskursseja? Haluttaisiko kuulla kokemuksia muista pedagogisista kokeiluista? Kerro siitä meille, ja tulemme avuksi! Aiheita/Teman -otsikon alta löydät tutorit.

Samalta sivulta löytyy myös koosteet/diat etäkahviloista.

Löydä oman koulusi yhteysopettaja täältä

 

Turun seudun lukioiden tutoropettajaverkosto on luotu Uuden lukion tutoropettajat Turun seudulla-hankkeen* tuella.

*Uuden lukion tutoropettajat Turun seudulla -hankkeen tavoitteena oli alueellisen tutoropettajaverkoston avulla tarjota tukea ja koulutusta uuden lukiolain toteuttamiseen sekä uusien 2021 opetussuunnitelmien valmisteluun ja jalkauttamiseen osaksi lukiokoulutuksen toimintakulttuuria Turun seudulla. Hankkeen tavoite oli myös tukea Turun seudun lukioiden opettajien työssäjaksamista.

Hanke on päättynyt 30.6.2021. Hanketta rahoittavat Opetushallitus ja sen 12 toteuttajaorganisaatiota: Turun sivistystoimialan suomenkieliset päivälukiot sekä Katedralskolan i Åbo, Kaarinan lukio, Kimitoöns gymnasium, Laitilan lukio, Liedon lukio, Mynämäen lukio, Naantalin lukio, Paimion lukio, Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium, Raision lukio, Turun normaalikoulun lukio sekä Uudenkaupungin lukio.