Etäkahvila aineryhmissä / Distanscafé i ämnesgrupper 26.10.

Lokakuun etäkahvila:

Etäcafe aineryhmittäin uuden LOPSin käyttöönotosta, aiheena opetusmateriaalit ja työtavat. Sähkö, paperi, molemmat vai ei kumpaakaan? Onnistumisia ja vältettäviä sudenkuoppia? Tule jakamaan kokemuksia ja ideoita kollegoiden kanssa.

Huom. yleisön pyynnöstä erityisopettajille oma ryhmä!

Aika: tiistai 26.10.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Teams
Tilaisuus on päättynyt.

Distanscafé i oktober:

Distanscafé i ämnesgrupper om hur vi kommit igång med GLP2021: temat är undervisningsmaterial och arbetsmetoder. Digi, papper, både och eller ingendera? Vad har lyckats bra och vilka fallgropar bör man undvika? Kom och dela dina erfarenheter och idéer med kollegor!

Obs: på publikens begäran: en egen grupp för speciallärare!

Tidpunkt: tisdag 26.10.  kl. 15.30-16.30

Plats: Teams
Tillfället har avslutats.